Cykl szkoleń Certyfikujących,
uprawniających do pracy metodą

Growth Through Play System ™

Podejście oparte na relacjach w pracy z dzieckiem autystycznym.

Growth trough Play System to 3 stopniowe szkolenie dające potężne narzędzia do pracy z dziećmi w spektrum autyzmu autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami.

Growth trough Play System, to znacznie więcej, niż metoda. To tworzenie świętej przestrzeni na zabawę, transformację i głębokie spotkanie ze sobą i drugim człowiekiem. Terapia oparta na relacjach to umiejętność słuchania swojej intuicji, poddania się wewnętrznej mądrości i prowadzeniu. Kolejne stopnie tej ścieżki certyfikacyjnej pomagają dotrzeć do wewnętrznych zasobów i odnaleźć w sobie żródło ogromnej wiedzy. Trener szkolenia pokazuje jak zaufać procesowi i puścić wieczną kontrolę, uwolnić oczekiwania i napięcia pozwalając sobie i dziecku na spontaniczną zabawę, radość relacji i spełnienie.

Growth Through Play System jest dla tych, którzy rozumieją, że w terapii nie metoda jest najważniejsza, a człowiek. Żadne narzędzia nie zastąpią autentycznej obecności, zrozumienia, życzliwości i akceptacji. To co jest najbardziej istotne to nauczyć się wrażliwości na każdy, nawet najbardziej subtelny sygnał komunikacyjny i odpowiedniego reagowania na te sygnały.

By móc mądrze używać metod czy narzędzi najpierw potrzebujemy zrozumieć. Zbudować relację i rozwinąć zaufanie.

GPS opiera się na przekonaniu, że każdy ma klucz do siebie. Problem sam w sobie zawiera rozwiązanie. Jeśli będziemy z ciekawością i życzliwością patrzeć na to co trudne, zamiast odwracać od tego wzrok, rozwiązanie nam się pokarze.

Terapia GPS to podążanie za procesem. Bycie obecnym w relacji z dzieckiem. Widzenie go naprawdę, takim jakie jest. Bez oceniania. Z nastawieniem na widzenie potencjału. W jakim kierunku dziecko chce i może się rozwijać z tego miejsca, w którym teraz jest.

Relacja to proces dwukierunkowy  terapeuta jest istotny – to co sobą reprezentuje, jakie ma wartości, kim jest. I jak mu jest samemu ze sobą. Na ile jest gotowy spotkać się z tym, co trudne w innych, dlatego, że spotkał się z tym co najtrudniejsze w nim samym. Dzięki temu potrafi robić przestrzeń na emocje – wszystkie, bez wyjątku, na trudne wspomnienia, zranienia, krzywdę. Potrafi utrzymać przestrzeń dla wszystkiego co potrzebuje uwagi, a przez uwagę jest uzdrawiane.

Jeżeli chcesz :

  • poznać niedyrektywne techniki pracy z dzieckiem oparte na badaniach naukowych i aktualnym rozumieniu autyzmu;
  • nauczyć się, jak efektywnie wykorzystać je w swojej pracy i jakie metody zastosować w przypadku konkretnych deficytów u dziecka;
  • uzyskać praktyczne wsparcie w swojej pracy oraz tworzyć programy społeczno-komunikacyjne poprzez wykorzystanie curriculum rozwojowego i bezpośredniej obserwacji;
  • popracować nad własnym samopoczuciem, zachowaniem energii, kreatywności i wciąż nowych inspiracji do pracy.
  • poznać nowe podejście do pracy z dzieckiem Twojej roli jako terapeuty
    to szkolenie jest dla Ciebie!

Droga Kształcenia ...

Growth trough Play System™ st.1

Partner w Zabawie 

Praca z dzieckiem w spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwoju w systemie Growth trough Play

System opiera się na zasadzie głębokiej akceptacji i szacunku dla każdego człowieka oraz silnej wiary w potencjał każdego z nas do nauki, rozwoju i doskonalenia się.

Growth trough Play System™ st. 2

Tworzenie  programów społeczno -komunikacyjnych w systemie Growth trough Play System oraz Współpraca z Rodzicem i Zespołem ( poziom podstawowy)​​

To szkolenie uczy jak stać się bardziej wrażliwym, przenikliwym i efektywnym terapeutą. Uczy z uważnością patrzeć na dzieci i rodziców. Zmienia nie tylko sposób w jaki zajmujemy się dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale także sposób w jaki zajmujemy się sobą i rodzinami z którymi pracujemy.

Growth trough Play System™ st. 3

Tworzenie  programów społeczno -komunikacyjnych w systemie Growth trough Play System oraz Współpraca z Rodzicem i Zespołem ( poziom zaawansowany)​​

Szkolenie pozwoli Ci doświadczyć tego, czym jest trzymanie przestrzeni i podążanie za procesem. Otrzymasz niezbędne narzędzia pomocne w facylitacji Twoich klientów.Wszystkiego będziemy uczyć się „na sobie”, przez doświadczenie.