Growth Through Play System ™ ST.3

Mentor Certyfication!

To szkolenie , które odmieni Twoją pracę , Spojrzenie na Terapię Dziecka i Współpracę z Rodzicem.

Indywidualny mentoring przeznaczony jest dla terapeutów, którzy ukończyli II stopnie szkolenia Growth Through Play i chcą stać się liderami w podejściu rozwojowym.

Czekamy na osoby, które razem z nami chcą zmieniać paradygmat w podejściu do terapii osób z zaburzeniami rozwoju.

Program jest dla Ciebie jeśli chcesz tworzyć i prowadzić zespoły wokół dziecka, pracować z rodzicami, wolontariuszami i innymi specjalistami, których uczył będziesz technik Growth Through Play i nawiązywania głębokich, transformujących relacji z dzieckiem z autyzmem.

3 stopień to wyjątkowe szkolenie dla tych z nas którzy widzą i czują potrzebę zmian w nas samych, naszych środowiskach , metodach i sposobach działania. Wiedza ,że potrafią i mogą więcej ,że kluczem do efektywnego rozwoju dziecka jest rodzic i każdy dorosły , który ma na niego wpływ. 
 

Podczas Szkolenia

 • Dowiesz się jak mądrze towarzyszyć w procesie transformacji, jakim jest terapia oparta na relacjach. 
 • Rozszerzysz rozumienie responsywnego stylu interakcji. Pełniej doświadczysz tego, czym jest trzymanie przestrzeni i podążanie za procesem autoterapeutycznym.
 • Otrzymasz także narzędzia, które są pomocne w facylitacji Twoich klientów- ćwiczenia warsztatowe, ankiety przed i po konsultacjach, arkusze obserwacyjne.

Wszystkiego będziemy uczyć się „na sobie”, przez doświadczenie. Tak, byśmy mogli dzielić się tym, czego doświadczyliśmy z pozycji partnera z osobami, które chcą nam zaufać.

Jako terapeuci jesteśmy zobowiązani do ciągłego rozwoju i doskonalenia własnego warsztatu pracy. !!!


To szkolenie , które odmieni Twoją pracę , Spojrzenie na Terapię Dziecka i Współpracę z Rodzicem.

To podróż , która odwróci twoje postrzeganie autyzmu i Twojej roli w procesie terapeutycznym wprowadzając cię na nowy poziom postrzegania, wrażliwości i świadomości.

Dzięki temu będziesz mógł/a być bardziej skuteczna/ y , bardziej wspierająca i kochająca to co robisz , siebie w tym co robisz i ludzi którym pomagasz oraz którzy są obok ciebie.

Szkolenie 3 stopnia to mieszanka umiejętności trenerskich, wewnętrznej mądrości, badań nad ludzką naturą, neurobiologii, technik głebokiej transformacji, elementów coachingu i energetyki emocji.

To umiejętność tworzenia i prowadzenia grup warsztatowych w oparciu o 4 elementy uczenia , budowania skutecznych  programów nauczania oraz wiele wiele więcej .

To zaproszenie, aby pójść głębiej w najskrytsze zakamarki ludzkich umysłów, motywacji  i intuicji.
 
 
⚛︎ ⚛︎ ⚛︎ ⚛︎ ⚛︎
 
 
 
Pozwól się poprowadzi w głąb twojej prawdziwej natury i mądrości…
 
 • Jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego pomimo tylu warsztatów, szkoleń, konferencji i przeczytanych książek Ty wciąż czujesz się sfrustrowana, wątpiąc w swoje możliwości i umiejętności w relacji z rodzicem lub innymi członkami zespołu….
 • Jeśli zastanawiałeś się, czy rzeczywiście to co, robisz tworzy zamiany dla dziecka i jego rodziny. Lub miałaś poczucie, że to za mało ,że potrzeba iść głębiej i przestać stąpać tylko po powierzchni……….
 • Jeśli kiedykolwiek czułaś ,że dziecko to nie samotna wyspa a rodzice i dorośli są kluczem do jego rozwoju, ale kompletnie nie wiedziałaś jak ich zaangażować , jak ich wspierać i co zrobić abyście tworzyli zespół……..
 • Jeśli kiedykolwiek czułaś bezsilność i frustrację, bo rodzice lub inni dorośli stawiali opór , utknęli w zamieszaniu, własnych lękach lub próbach utrzymaniu statusu quo………
 • Jeśli kiedykolwiek widziałaś ,jak twoi klienci/ rodzice, zespół nie przestrzegają swoich zobowiązań unikają trudnych rozmów, nie realizują twoich strategii i zaleceń……….
 • Jeśli nie wiesz, jak reagować, gdy klienci/ rodzice , zespół wycofują się z pracy, wspólnych ustaleń obwiniając cię lub tworząc konflikt jako mechanizm obronny ……….
 • Jeśli kiedykolwiek brałaś nadmierną odpowiedzialność za dziecko, rodzica, zespół rezygnując ze swojego dobrostanu i czasu do granic wytrzymałości….
 • Jeśli miałaś poczucie ,że jesteś sama i brakuje ci obok ludzi którzy myślą podobnie ……….
 • Jeśli twoja praca czy to co robisz jest dobre . … ale wiesz, że możesz więcej ,że to co robisz może być wyjątkowe…

To zaproszenie jest dla ciebie a Ty jesteś gotowa przenieść swoje umiejętności na wyższy poziom, aby twoja praca i to co robisz było bardziej cenione, owocne i zauważalne.

Certification Mentor Growth trough Play System st. 3 to osoba ,która…

Wie jak utrzymać święta i bezpieczną przestrzeń dla swoich klientów( rodziców ,zespołu) , aby mogli stać się bardziej samoświadomi i zaangażowani.

Jest gotowa do stałego podnoszenia jakości własnej pracy i własnego życia. 

 Wie jak delikatnie przeprowadzić  rodziców  przez przeszkody w postaci oporów, leków czy nawykowych rekacji.
 
 Zna   narzędzia i techniki,  które pozwalają uczyć rodziców nowych sposobów relacji ze sobą samym i z dziećmi.
 
 Wie jak  wyposażyć  rodziców i innych członków zespołu w narzędzia dzięki którym, mogą podnieś jakość swojego życia i relacji. Realizować marzenia, potrzeby i pragnienia. Wie jak tworzyć głębsze zmiany , które będą wpływać na jakość życia całych rodzin.
 
 Wie jak w pełni i hojnie dawać z siebie wszystko co najlepsze, bez wypalania się i spustoszenia w osobistym życiu.
 
 Wie jak trzymać przestrzeń i nie bać się kiedy w innych pojawiają się silne emocje .
 
Jest autentyczny i uczciwy w tym co robi i kim jest.
 
W pełni rozumie zachowania ludzi z którymi pracuje ich opory, wzory, lęki i ograniczenia oraz wie jak z nimi pracować.
 
Rozumie sztukę budowania prawdziwego zaufania i zrozumienia w pracy z rodzicami, zespołem czy dziećmi. 
 

Pomimo dostępnej wiedzy w obszarze , samoświadomości , nowych badań o człowieku,  neuronauki i neurobiologi tak wiele jest jeszcze do zrobienia i nauczenia. Nasze zadanie etycznego i odpowiedzianego wspierania, prowadzenia , nauczania dla wspólnego dobra to paląca kwestia dla wielu z nas.
 
Możemy próbować utrzymać status quo i pozostać częścią problemu lub możemy zacząć od własnej zmiany, rozwijając własną świadomość  i  promując  dobrobyt i zrównoważony rozwój.  
To o czym piszę opiera się na podstawowym założeniu . Nie możemy oddzielić tego co się dzieje w naszych rodzinach , pracy , relacjach i życiu od nas samych . To wszystko jest częścią nas  i to co myślimy, czujemy, robimy, tworzy tą rzeczywistość  w której żyjemy .
 
W związku z tym przejście do bardziej odpowiedzialne praktyki terapeutycznej, nauczania, wychowania czy zarządzania zaczyna się od zmiany w nas samych.  Potrzebujemy włożyć energię i czas we własną wewnętrzną zmianę i uzdrowić swoje rany, transformować niewspierające schematy i wzorce działania . 
 
To kim jesteśmy i kim się stajemy w tym co robimy,  nadaje kierunek i tworzy dynamikę . Inni słuchają nas i ufają nam nie tylko z powodu tego co mówimy ale z powodu tego, kim jesteśmy. W rezultacie tworzymy zamiany z innymi a nie ponad nimi,  wprowadzając bardziej empatyczny i zrównoważony rozwój. 

Głęboka zmiana na poziomie zbiorowym wymaga głębokiej zmiany na poziomie osobistym.

Oto czego pragnę dla Ciebie…

 • Abyś mogła poczuć się naprawdę pewnie jako mentor, wiedząc jak podejmować najlepsze decyzje w danej chwili i jak wspierać klientów, którzy zmagają się z problemami...
 • Abyś znalazła swoje wyjątkowe przywództwo myślowe, które otwiera nowe perspektywy , daje nowe kreatywne rozwiązania bierzących problemów ...
 • materiały, ćwiczenia, praktyka
 • Abyś wydobyła własny blask i aktywowała pełen potencjał zaprzyjaźniając się z własnymi lękami, cieniem i oporem...
 • Abyś wiedziała ,że jesteś gotowa na więcej....
 • Abyś wiedziała, że Jesteś ważna i to, co chcesz zaoferować światu jest ważne......
 • Abyś w pełni odkryła swoją unikatową jakość ...
 • Abyś dostroiła się do swojego własnego rytmu ...
 • gotowy program „Wprowadzenie do Metody dla Rodziców”
 • Abyś potrafiła w pełni czerpać radość ze swoich sukcesów ...
 • Abyś poczuła głęboki sens w tym co robisz...

Iwona Wojatsik

W ramach szkolenia otrzymujesz:

10 miesięcy transformujące wspólnej pracy:

 • 2 warsztaty wyjazdow
 • warsztaty i wykłady online
 • materiały, ćwiczenia, praktyka
 • sesji indywidualne skype
 • praca w grupach i parach
 • stałe wsparcie i kontakt
 • superwizje
 • grupa wsparcia i kręgi
 • gotowy program „Wprowadzenie do Metody dla Rodziców”
 • i wiele wile więcej

Program Obejmuje 10 Modułów (miesięcy) czyli 10 obszernych tematów pracy z rodzicem czy zespołem. Tematy te  dodatkowo pomogą Ci pogłębić pracę z dzieckiem i wejść na jej głębszy i szerszy poziom odnajdując całkiem nowe i autorskie rozwiązania.

III poziom szkolenia GPS jest przeznaczony dla tych terapeutów, którzy chcą prowadzić rodziny w całościowym procesie terapii GPS, prowadzić zespoły terapeutyczne wokół dziecka, uczyć rodziców i wolontariuszy technik GPS. Program szkolenia jest mocno zindywidualizowany. Oznacza to, że skupiamy się na pracy w tych obszarach, które są dla Ciebie najbardziej istotne.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Growth trough Play System st. 3 Luty 2020 Łódź

7000 zł

 • 10 Miesięcy Intensywnej Zindywidualizowanej Pracy
 • …. Modułów Tematycznych
 • Mentoring Indywidualny z Nauczycielem GPS
 • Gotowy Kurs dla Rodziców „Wprowadzenie do Metody” Support
 • Praca na Letnim Obozie terapeutycznym (Prowadzenie Rodzin)
 • Warsztaty Wyjazdowe
 • Grupa warsztatowa „Trenerów” na Facebook

 

 

Dla tych , którzy gotowi są stanąć w miejscy Lidera,  aby prowadzić rodziców i zespoły w podejściu rozwojowym i relacji…

Dołącz do Nas…..