Poznaj nas

Dzielimy się swoim doświadczeniem
i inspirujemy innych do zmiany.

Założyłyśmy fundację ponad 8 lat temu. Z tego zrodziła się przyjaźń i pasja. Przez ten czas wiele dowiedziałyśmy się o człowieku, jego funkcjonowaniu, trudach i przeciwnościach. Dowiedziałyśmy się też wiele o sobie, o przyjaźni i podążaniu za swoją intuicją i sercem. Całym sercem wspierając siebie nawzajem stałyśmy mocno na swojej ścieżce. Mówiąc cicho, a czasem głośno o szacunku, miłości w tym co robimy. O naszej kobiecej wrażliwości, której moc jest po stokroć większa niż jakiekolwiek narzędzie. 

Zamknij oczy i posłuchaj swojego serca a będziesz wiedział/a którędy iść…..

Doświadczenie

Fundacja Zrozumieć Autyzm istnieje od 2011 roku. Jesteśmy po to, by dać alternatywę – wprowadzamy do Polski nową metodę terapii i wsparcia rodzin dzieci w spektrum autyzmu – Growth Through Play System. Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji, która wprowadziła do Polski podejście rozwojowe, oparte na relacjach i zabawie. Uczymy specjalistów i rodziców mądrej niedyrektywności. Działamy w duchu rodzicielstwa bliskości.

Pokazujemy rodzicom, jak tworzyć satysfakcjonujące i wspierające rozwój relacje z dziećmi.

Pokazujemy specjalistom jak w duchu niedyrektywności, podążania za procesem, relacji i szacunku wspierać rodziców i dzieci.

Pokazujemy, że można inaczej.

Przez ostatnie 8 lat działalności Fundacji:

  • podczas szkoleń certyfikacyjnych i warsztatów dotyczących terapii opartej na relacjach i zabawie przeszkoliliśmy ponad 1000 specjalistów
  • przeprowadziliśmy ponad 100 warsztatów i szkoleń o terapii opartej na relacjach dla rodziców dzieci w spektrum 
  • ponad 200 rodzin wzięło udział w naszych obozach terapeutyczno – rozwojowych podczas których uczymy się jak odkrywać i podążać za procesem autoterapeutycznym dzieci i pokazywaliśmy ich rodziców transformującą siłę relacji i miłości
  • objęliśmy wsparciem terapeutycznym ponad 1000 rodzin z całej Polski
  • przetłumaczyliśmy setki artykułów i materiałów naukowych dotyczących podejścia rozwojowego w terapii dzieci z ASD i udostępniliśmy je bezpłatnie rzeszy terapeutów i rodziców
  • objęliśmy wsparciem i superwizją ponad 20 placówek chcących działać w duchu niedyrektywności w całej Polsce

Kompetencje

Niedyrektywności, podejścia rozwojowego, opartego na relacjach i zabawie uczyłyśmy się od dr Kat Houghton – twórczyni metody GPS, założycielki Relate To Autism, podczas wielu godzin szkolenia i superwizji. Lata doświadczeń pomogły dopasować nasze podejście do potrzeb Polskich rodzin i specjalistów.

Nieustannie rozwijamy się wciąż poszukując nowych dróg, inspiracji, informacji – zarówno pracując indywidualnie nad własnym rozwojem, jak i podczas warsztatów, szkoleń, sesji indywidualnych. Każda z nas ma swoją ścieżkę, którą konsekwentnie i z zaangażowaniem podąża.

Mamy 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej dzieci, nastolatków i osób dorosłych w spektrum; 

8 letnie doświadczenie w uczeniu rodziców metody GPS i w prowadzeniu sesji uzdrawiania emocjonalnego; 

oraz 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dotyczących podejścia rozwojowego, opartego na relacjach.

Zapoznaj się z Naszą Ofertą

Iwona Wojtasik

Nazywam się Iwona Wojtasik. Jestem liderką, przewodniczką i inspiratorką. Jako jedna z pierwszych wraz z Kat Houghton, Małgorzatą Michaluk i Anną Stojanowską wprowadziłam do Polski metody i narzędzia oparte na relacji i zabawie w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.

Wierzę, że zmiana zaczyna się od nas samych, a zrozumienie relacji i świata wiedzie przez samoświadomość. Wierzę, że wspieranie dzieci i rodziców w rozwoju to znacznie więcej, niż metoda. To tworzenie świętej przestrzeni na uzdrowienie emocjonalne, transformację, zabawę i głębokie spotkanie ze sobą i drugim człowiekiem.

Ukończyłam Studia artystyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz studia podyplomowe o specjalizacji oligofrenopedagogika na Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu. Ponadto wiele specjalistycznych warsztatów i kursów. Ale najwięcej nauczyłam się po studiach, a życie stało się moim największym nauczycielem. Moja wrodzona wrażliwość i współodczuwanie kazały szukać mi innej drogi niż ta, która była dostępna 12 lat temu. Spotkanie Kat Houghton było przełomem w moim myśleniu o pracy z dziecim w spektrum autyzmu i w ogóle o relacjach. Macierzyństwo otworzyło kolejne drzwi do głębszego zrozumienia, a ukończenie soul coachingu dało mi narzędzia do głebokiej pracy z ludźmi.

Moje 12 letnie doświadczenie obejmuje setki godzin indywidualnej pracy z dziećmi w spektrum autyzmu i rodzicami z Całej Polski. Ponad to pracowałam z ponad 1000 terapeutów warsztatowo i indywidualnie. Wspierałam dziesiątki zespołów i placówek w pracy opartej na relacjach.

W Fundacji prowadzę sesje indywidualne dla rodziców i terapeutów i Szkolenia 1 st. Growth trough Play System .Współprowadzę szkolenia II i III stopnia ( jestem również ich współautorką), warsztaty online i stacjonarne.

Szczególnie bliski jest mi obszar pracy z kobietami ( zarówno terapeutkami jak i mamami) dotyczący emocji ,odkrywania swojej intuicji i wewnętrznej mądrości.

Mieszkam na przedmieściach Łodzi razem z moim mężem i 11 letnią córką Anastazją wychowywaną w duchu wolności. W wolnych chwilach uwielbiam gotować i bawić się smakami, słuchać muzyki i tańczyć.

Jakiś czas temu moja ścieżka życia poprowadziła mnie do drugiej Pasji- Pracy z Kobietami. Moja druga działalność obejmuje sesje indywidualne dla kobiet, które czują, że utknęły w swoim życiu i pragną zmiany. Pomagam im usłyszeć wołanie ich duszy i serca i uwolnić ich prawdziwą naturę.

Moim marzeniem jest tworzenie zrównoważonego , holistycznego życia, gdzie duch umysł i ciało otwierają na prawdę i uczciwość wobec siebie innych i życia otwiera drogę do wewnętrznej wolności.

Anna Stojanowska

Nazywam się Ania Stojanoska. 

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą, pedagogiem specjalnym.

 Pracuję z dziećmi od ponad 10 lat, łącząc holistycznie metody oparte na budowaniu relacji i terapii przez zabawę.

Swoją pracę postrzegam jako towarzyszenie dziecku i próbę doświadczenia jego wewnętrznego świata. W relacji terapeutycznej, na pierwszym miejscu są poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz autentyczność i otwartość. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu placówkach terapeutyczno-edukacyjnych, szkołach, poradniach, w trakcie licznych programów szkoleniowych. Dzięki połączeniu pasji do podróżowania, miałam możliwość zdobywania doświadczenia w takich krajach jak Cypr czy Szwecja. Były one inspiracją do stworzenia wielu projektów i poznania nowych narzędzi i technik terapeutycznych 

W fundacji Zrozumieć Autyzm, prowadzę konsultacje, diagnozę społeczno-komunikacyjną GPS, terapię indywidualną dzieci oraz warsztaty. 

Dzięki doświadczeniom pracy z rodzinami, stworzyłam autorski program dla rodzeństwa dzieci z wyzwaniami ze spektrum autyzmu. Program, który jest odpowiedzią na szczególne potrzeby dzieci, towarzyszących swojemu rodzeństwu.

Pracuję indywidualnie i na zajęciach grupowych, w formie warsztatów terapeutyczno-rozwojowych. 

Oprócz ścieżki terapeutycznej, w Fundacji zajmuję się również organizacją i prowadzeniem szkoleń, warsztatów i wymian młodzieżowych Erasmus Plus, dzięki którym mamy możliwość wymiany doświadczeń z organizacjami i instytucjami z całego świata.

Oprócz prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, pracuję w przedszkolu i szkole, gdzie w pełnej szacunku i bezpiecznej atmosferze, towarzyszę dzieciom w ich naturalnym rozwoju, pomagam rozwiązywać trudności i wspieram indywidualną ścieżkę każdego z nich.

Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, pedagogikę specjalną, studium pomocy psychologicznej i socjoterapii oraz dziesiątki różnego rodzaju szkoleń, kursów i warsztatów. 

Aktualnie jestem w procesie certyfikacji i zdobywania uprawnień  w zakresie diagnozy i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej  (Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP).

W swojej pracy inspiruję się doświadczeniami i publikacjami dr. Brucea Perrego z zakresu terapii traumy, Jaspera Juula, Stevena Porgesa, Nasona Billa. Inspiruje i niezwykle ciekawi mnie wpływ emocji na ciało, a co za tym idzie technik pracy z ciałem, uwalniania napięć i wspierania samoregulacji.

Uwielbiam podróże, te małe i te duże, czarną kawę i ludzi z którymi mogę ją popijając, słuchać inspirujących historii ich życia. 

Do zobaczenia…