Warsztaty

razem możemy więcej...

Warsztaty dotyczące podejścia rozwojowego, opartego na relacjach i zabawie, niedyrektywności, responsywności prowadzimy od 2011 roku.

Jesteśmy ich autorkami – wiedza i umiejętności, którą przekazujemy oparta jest na naszym wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi, rodzinami i terapeutami.

Każdy nasz warsztat, jak sama nazwa wskazuje, ma praktyczny charakter. Robimy dużo przestrzeni dla indywidualnych pytań i problemów dla każdego z uczestników. Tak, by każdy uczestnik mógł wziąć z warsztatu to czego najbardziej potrzebuje.

Nasze warsztaty organizujemy w Łodzi, na zaproszenie placówek w innych miastach oraz w formie online.

Zapraszamy na nie rodziców i terapeutów.

Zażyj do aktualności by wiedzieć z czego możesz skorzystać w najbliższej przyszłości!

Nauczyciel wspomagający, asystent cień

Wspieranie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i budowanie relacji rówieśniczych w przedszkolu i szkole. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom możliwości wspierania rozwoju społeczno-komunikacyjnego dziecka na poziomie indywidualnym i grupowym na terenie klasy.

Wprowadzenie do Metody Growth trough Play

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

Czym jest terapia oparta na relacjach i zabawie, jakie są główne założenia programu Growth Through Play System, i jak wprowadzić do swojej pracy  responsywny styl interakcji  to zapraszamy do zapisu.

Na zaproszenie Placówek

Z radością odwiedzimy Twoją placówkę – przygotujemy i przeprowadzimy dla Was zindywidualizowany warsztat odpowiadający na Wasze potrzeby. 

Grupa warsztatowo-terapeutyczna dla rodzeństwa

Rodzeństwo dzieci z różnymi wyzwaniami w rozwoju, często doświadcza poczucia zagubienia, osamotnienia w grupie rówieśniczej i niezrozumienia. Daj ten czas sobie i swojemu dziecku, by spróbować pogłębić to co między Wami najlepsze, a także poradzić sobie z trudnościami.