Growth Through Play System ™ ST.2

Cykl szkoleń Certyfikujących,
uprawniających do pracy metodą

Prowadzenie zindywidualizowanej terapii i Tworzenie indywidualnych programów społeczno -komunikacyjnych w systemie Growth trough Play System

Szkolenie tworzy bezpieczną i otwartą przestrzeń dla spotkania specjalistów poszerzających własną  praktykę  o  nowe narzędzia i wiedzę. Podczas szkolenia będziemy eksplorować obszary rozwoju dziecka, rozwoju własnego jak i  rodziców  oraz  różne połączenia zachodzące pomiędzy nimi. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kolejnych narzędzi wspierających rozwój dziecka, samoświadomość własnych procesów emocjonalnych, wprowadzenia do pracy i wsparcia rodziców oraz materiały do osadzenia własnej pracy w pewnych strukturach, pomiaru postępów i ustrukturalizowania  pracy.

Co oferuje szkolenie:

Dlaczego poszerzanie własnego warsztatu jest istotne ?

Trening jest podstawą rozwoju i osiągania postępów. Nasza praca  wymaga równowagi pomiędzy samodyscypliną, strukturą, skupieniem zorientowanym na cel a swobodnym przepływem, głębokim słuchaniem dziecka  kreatywną ekspresją i podążaniem. Jeśli chcemy osiągnąć mistrzostwo w pięknej sztuce wspierania rozwoju, musimy ćwiczyć pod okiem wielu nauczycieli.

To intensywne szkolenie pogłębi Twoja wiedzę poprzez unikalne spojrzenie na własną prace.


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Growth trough Play System st. 2
13 Luty 2023

2700 zł