Growth Through Play System ™ ST.2

Cykl szkoleń Certyfikujących,
uprawniających do pracy metodą

Prowadzenie zindywidualizowanej terapii i Tworzenie indywidualnych programów społeczno -komunikacyjnych w systemie Growth trough Play System

Szkolenie tworzy bezpieczną i otwartą przestrzeń dla spotkania specjalistów poszerzających własną  praktykę  o  nowe narzędzia i wiedzę. Podczas szkolenia będziemy eksplorować obszary rozwoju dziecka, rozwoju własnego jak i  rodziców  oraz  różne połączenia zachodzące pomiędzy nimi. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kolejnych narzędzi wspierających rozwój dziecka, samoświadomość własnych procesów emocjonalnych, wprowadzenia do pracy i wsparcia rodziców oraz materiały do osadzenia własnej pracy w pewnych strukturach, pomiaru postępów i ustrukturalizowania  pracy.

Co oferuje szkolenie:

 • wiedzę i praktykę z zakresu sprawnego rozpoznawania stanów zaangażowania dziecka i doboru odpowiednie technik.
 • umiejętność tworzenia zabaw i kreatywnych aktywności na podstawie  celów i programu;
 • zaawansowane operowanie curriculum rozwojowym
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania mózgu i układu nerwowego dzieci z ASD.
 • wiedzę dotyczącą wyzwań w zakresie samoregulacji i stanów pobudzenia dziecka w spektrum autyzmu. Praca z emocjami
 • wprowadzenie do pracy z rodzicami
 • informacje o samorozwoju i własnej postawie
 • świadomość własnych procesów emocjonalnych i mentalnych .zarządzanie własnym potencjałem i jakością w pracy z dzieckiem i rodzina.
 • uprawnienia do tworzenia indywidualnych  programów rozwojowych  dla dzieci.

Dlaczego poszerzanie własnego warsztatu jest istotne ?

Trening jest podstawą rozwoju i osiągania postępów. Nasza praca  wymaga równowagi pomiędzy samodyscypliną, strukturą, skupieniem zorientowanym na cel a swobodnym przepływem, głębokim słuchaniem dziecka  kreatywną ekspresją i podążaniem. Jeśli chcemy osiągnąć mistrzostwo w pięknej sztuce wspierania rozwoju, musimy ćwiczyć pod okiem wielu nauczycieli.

To intensywne szkolenie pogłębi Twoja wiedzę poprzez unikalne spojrzenie na własną prace.


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Growth trough Play System st. 2
3 Kwietnia 2020 Łódź

2600 zł

 • 6 Miesięcy Intensywnej Nauki online
 • 3 Obszerne Moduły Tematyczne ( każdy to 12 lekcji)
 • Cotygodniowe Materiały na Twój e-mail
 • Grupa Warsztatowa na Facebook
 • Sesje Indywidualne z Nauczyciele GPS
 • Warsztaty wjazdowe „Odkryj swój Potencjał”