• Growth through Play ™

    Fundacja Zrozumieć Autyzm od 2011 roku wprowadza do Polski model rozwojowy w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, oparty o Program Growth Through Play System. Dzięki współpracy z Instytutem Relate to Autism (USA) i twórczynią metody Kat Houghton możemy propagować idee rozwoju poprzez zabawę w oparciu o mocne podstawy teoretyczne i wieloletnie doświadczenia praktyczne. Naszym celem jest szerzenie podejścia GPS™ w terapii indywidualnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz innych zaburzeń rozwoju, a także wprowadzanie metody do placówek ogólnodostępnych i zwiększanie jej dostępności dla wszystkich rodzin.
  • TERAPIA

    Istotą wspierania rozwoju każdego dziecka jest umiejętność przeżywania każdej wspólnej chwili w sposób wolny, kreatywny i inspirujący obydwie strony. Zabawa jest niezbędnym elementem rozwoju każdego dziecka. Dzięki niej poznajemy świat i uczymy jak się w nim poruszać....

Witamy

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz się dowiedzieć jak możesz uzupełnić aktualny proces terapii Twojego dziecka. Rozwijanie poprzez zabawę relacji społecznych może być jednym z kluczowych elementów budujących efektywność aktualnego procesu terapii. Zapewniając radość z kontaktu z drugą osoba, miłość i akceptację, możemy przełamać schematy i umożliwić pełen rozkwit potencjału drzemiącego w dziecku.

Zacznij wcześnie

Terapia przez Zabawę to podejście rowojowe oparte na relacjach społecznych . Terapia relacji to zaspakajanie istotnych potrzeb rozwojowych i emocjonalnych dziecka. Sprawia radość dziecku i jego rodzicom, pogłębiając i wzbogacając wzajemne relacje.Terapię relacji warto rozpocząć z każdym dzieckiem z zaburzeniami , jak najwcześniej.