Fundacja Zrozumieć Autyzm powstała jako próba odpowiedzi na potrzeby specjalistów i rodzin dzieci z autyzmem poszukujących nowych rozwiązań.

Fundacja prowadzi terapię i działa jako placówka oferująca usługi z zakresu podejścia rozwojowego opartego na relacjach. Fundacja działa na rzecz łatwiejszego dostępu do terapii opartych na relacjach dla rodzin dzieci z autyzmem oraz terapeutów.

Planujemy rozwijać naszą działalność, a naszą misją jest tworzenie stale rosnącej społeczności rodziców, wolontariuszy i profesjonalistów, którzy wierzą, że możemy inaczej odnosić się do autyzmu, tworząc nowe możliwości dla dzieci i dla nas samych. Począwszy od miłości i akceptacji, pomagamy dzieciom rozwijać się i tworzyć głębsze relacje z innymi. Uznajemy rozwój relacji społecznych jako podstawowe podejście do terapii autyzmu. Pragniemy pomagać rodzicom w podjęciu jak najlepszych decyzji dla swojej rodziny na podstawie sytuacji, celów i pragnień, a następnie pomóc zrealizować swoje decyzje, osiągnąć cele i spełniać swoje pragnienia.

Fundacja Zrozumieć Autyzm od 2011 roku wprowadza do Polski model rozwojowy w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, oparty o Program Growth Through Play System.

Dzięki współpracy z Instytutem Relate to Autism (USA) i twórczynią metody Kat Houghton możemy propagować idee rozwoju poprzez zabawę w oparciu o mocne podstawy teoretyczne i wieloletnie doświadczenia praktyczne.

Fundacja Zrozumieć Autyzm jest oficjalnym i jedynym partnerem InsytutU Relate to Autism w Polsce i jako jedyna ma pełne uprawnienia do szkolenia specjalistów oraz rodziców w technikach GPS, nadawania certyfikacji osobom indywidualnym oraz placówkom.

Naszym celem jest szerzenie podejścia GPS w terapii indywidualnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz innych zaburzeń rozwoju, a także wprowadzanie metody do placówek ogólnodostępnych i zwiększanie jej dostępności dla wszystkich rodzin.

 

Statut Fundacji Zrozumieć Autyzm

bilans2013-autyzm AUTYZM_2013 info dodatkowa 2013

Dodaj komentarz