KLUBIK rozumiejący autyzm Fundacji Zrozumieć Autyzm.

20140204_165905

Miejsce przyjazne dziecku!

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową przez wykwalifikowanych terapeutów Fundacji Zrozumieć Autyzm (2 terapeutów prowadzących) w punkcie terapeutycznym Fundacji (ul. Łagiewnicka 163 Łódź).

Podczas zajęć dzieci zdobywać będą nowe umiejętności na poziomie dostosowanym do ich indywidualnych możliwości. A wszystko to poprzez aktywności wpisujące się w metodę Growth throuh Play System, czyli rozwoju przez zabawę, terapii opartej na relacjach. KLUBIK będzie miejscem, w którym najważniejsze jest dziecko i dawanie mu przestrzeni do uczestniczenia w interakcji 1: 1 oraz w grupie. To dziecko wybiera sposób oraz intensywności interakcji. Klubik otwarty będzie dla każdego dziecka w wieku od 3 do 10 lat, bez względu na poziom funkcjonowania.

20140204_163053

Podstawowym prawem w naszym KLUBIKu będzie prawo do zabawy. Proponowane zajęcia będą nieobowiązkowe. Nie ma presji dorosłych ani podporządkowywania się. Jednakże z doświadczenia wiemy, że dzieci chętnie biorą udział w proponowanych im aktywnościach, nawet te, które na początku były nieufnie i wycofane.

Zajęcia w KLUBIKU podzielone są na kilka części:

– aktywności muzyczno-rytmiczne,

– ćwiczenia stymulujące kanały sensoryczne,

– zajęcia sensoplastyczne lub wspólne gotowanie,

– zabawa swoboda,

-zajęcia relaksacyjne.

W ramach ćwiczeń i zabaw proponowanych na zajęciach dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będą nabywać, usprawniać i utrwalać umiejętności społeczne oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Uwzględniając typowe sekwencje rozwojowe, indywidualne tempo, układ sensoryczny i sposób funkcjonowania mózgu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powoli bez nacisku i pośpiechu motywujemy dzieci do podejmowania interakcji, nauki, uczestnictwa, integracji w grupie oraz realizacji celów. Zajęcia KLUBIKU prowadzone będą w odpowiednio dostosowanym środowisku do potrzeb i wyzwań w przetwarzaniu sensorycznym dziecka. Każde dziecko razem z innymi ma prawo doświadczać w sposób dla siebie bezpieczny życia w małej społeczności, mieć szanse rozwijać się bez przymusu, pośpiechu. Rozwój dziecka odbywa się w sposób niepowtarzalny, każde ma swoje własne tempo i przechodzi kolejne kroki rozwojowe niezależnie od diagnozy. Nie należy go ani zwalniać ani przyspieszać. Oznacza to, że uczenie obejmuje stopniowy niewymuszony proces.

Podstawą naszego Klubiku będzie szacunek, zaufanie i dostrzeganie potrzeb dziecka i innych uczestników społeczności. Zaczynamy zawsze od budowania więzi rodzic – dziecko – terapeuta. Zadaniem terapeutów- facilitatorów jest obdarzanie dziecka życzliwą uwagą i postępowaniem podtrzymującym wobec rodziców.

Kogo zapraszamy:

Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla dzieci doświadczających trudności w nawiązywaniu relacji, w szczególności:

 

z autyzmem, zespołem Aspergera,

 

z niepełnosprawnością intelektualną,

 

z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,

 

z wyzwaniami w rozwoju mowy, tj. afazja, mutyzm,

 

dzieci postrzegane jako agresywne.

W zajęciach dzieci biorą udział razem z rodzicami. Mile widziane są mamy, tatusiowie, ale też dziadkowie i wszystkie osoby zaangażowane w proces terapeutyczny dziecka. Do zabawy zapraszamy także rodzeństwo dzieci doświadczających wyzwań rozwojowych.

Termin:

środa 16:00-17:30

ul. Łagiewnicka 163 Łódź

Start KLUBIKu:

październik 2017

Koszt: 50 zł

Zgłoszenia:

terapia@zrozumiecautyzm.pl