Kolejne wspaniałe wydarzenie za nami! W Krakowie w dniach 23.11-30.11.2018 odbył się trening ,,Youth for Youth”-  w ramach Erasmus+ Akcja 1 „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”

Uczestnikami byli przedstawiciele 10 międzynarodowych organizacji, pełni pasji i zaangażowani w życie i aktywizację społeczną.

Projekt zrodził się z potrzeby zwiększenia aktywnego zaangażowania młodych ludzi w społeczeństwo i zaangażowania w szkolenia, które dają młodym pracownikom narzędzia szkoleniowe i  metody oraz inspiracje, tak aby umożliwić młodym ludziom bycie aktywnymi obywatelami w lokalnych społecznościach.

Partnerzy z zaangażowanych krajów, na codzień,  zajmują się kwestią aktywizacji młodych ludzi w życiu publicznym.  Z naszych wspólnych doświadczeń zrodził się pomysł zorganizowania treningu w zakresie coachingu jako sposobu wspierania uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, a przez to stania się aktywnymi obywatelami promującymi udział młodych osób w projektach na rzecz społeczności lokalnej.

W projekcie wzięło udział 23 pracowników młodzieżowych i liderów młodzieżowych z dziesięciu różnych krajów (Polska, Niemcy, Holandia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Macedonia, Włochy, Bułgaria, Litwa). Podczas siedmiu dni zajęć wykorzystaliśmy metodologię, narzędzia i podejścia do edukacji nieformalnej, aby wprowadzić uczestników w coaching i zapoznać ich zarówno z wiedzą teoretyczną, jak i praktycznym doświadczeniem w stosowaniu coachingu podczas pracy z młodymi ludźmi.
Głównym celem projektu było umożliwienie uczestnikom działania, doświadczenia roli trenerów w swoich organizacjach młodzieżowych, wykorzystanie technik coachingowych jako skutecznego narzędzia do przyszłych działań w dziedzinie pracy z młodzieżą oraz skuteczne radzenie sobie z kwestiami związanymi z coachingiem. Główne tematy badane w ramach projektu to: czym jest coaching, rola trenera, zadania pracownika młodzieżowego podczas coachingu grup młodzieżowych, metody i techniki, które trener może wykorzystać, różnice i podobieństwa między coachingiem i mentoringiem, etyka w coachingu, SWOT coachingu, jaka jest specyfika szkolenia młodych ludzi z mniejszymi szansami i innymi. Ważnym elementem była również integracja i włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie organizacji pozarządowych.