WSPOMAGANIE ROZWOJU POZNAWCZEGO
(zajęcia dla uczniów z problemami szkolnymi)

Zajęcia mają na celu znalezienie skutecznych metod nauki, indywidualnie dobranych dla każdego dziecka, aby pomóc mu w zmaganiu się z wyzwaniami edukacyjnymi i obowiązkami szkolnymi. Ponieważ szkoła to nie tylko nauka, ale również ogromne emocje, często trudne i niezrozumiałe dla dziecka, na naszych zajęciach przyglądamy się również sferze społeczno-emocjonalnej, pomagamy uporać się z lękami i niepewnością, pracujemy nad budowaniem poczucia własnej wartości oraz odnajdywania w sobie motywacji i indywidualnych zainteresowań.