Wprowadzenie do metody Growth through Play System™
Podejście Rozwojowe oparte na Relacjach i Zabawie w terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.

czas trwania: 9:00-17:00
koszt: na zamówienie ośrodków i placówek
prowadzący: Iwona Wojtasik
termin:
miejsce:


Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek edukacyjno-terapeutycznych, terapeutów, studentów. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest terapia oparta na relacjach i zabawie,jakie są główne założenia programu Growth Through Play System, czym jest responsywny styl interakcji to zapraszamy. Warsztat przeznaczony jest również dla rodziców i terapeutów którym bliskie są zagadnienia bliskości i budowania relacji, którzy intuicyjnie i spontanicznie podążają ścieżką niedyrektywności a potrzebują jedynie wsparcia i potwierdzenia w tym co robią.

Warsztaty jednodniowe 9:00-17:00.

Zapraszamy każdego, kto  pragnie dowiedzieć się więcej o relacjach z dzieckiem!

Zakres Tematyczny:

  • podstawy teoretyczne terapii rozwojowej opartej na relacjach GPS
  • budowanie i wzmacnianie odwzajemnionych relacji z dzieckiem w spektrum autyzmu
  • wspieranie umiejętności komunikacyjnych : angażowanie dziecka w naukę i doskonalenie umiejętności komunikacyjno-społecznych
  • ocena i rozpoznawanie odpowiednich celów rozwojowych: Kluczowe umiejętnosci
  • tworzenie zespołu
  • zachęcenie dziecka, by uczyło się w sposób aktywny, zwiększając motywację dziecka oraz inicjowanie: tworzenie motywujących aktywności i zabaw dla dziecka
  • Stań się ekspertem samorozwój i samodoskonalenie
  • akceptacja, konsekwencja, działanie- odpowiedzialności dziecka i odpowiedzialności rodzica
  • wykorzystywanie codziennych codziennych chwil do realizacji założonych celów

Warsztaty nastawione są na dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej nowych form wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju oraz podstawowych technik wykorzystywanych w nauce poprzez zabawę.

Szkolenie zakończone zaświadczeniem, uczestnicy otrzymają również materiały do wykorzystania. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na dole strony w tytule wpisując Introduction, a w treści dane- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, placówkę. W przypadku studentów kierunek studiów.