Podejście do autyzmu

podejście do autyzmu (gps)

Go Back

Zacznijmy od uznania i docenienia, że każde dziecko jest inne, każdy przejaw autyzmu jest inny. Nie ma jednego systemu, nie ma jednej metody, która działa dla każdego dziecka.W związku z tym naszym priorytetem jest znalezienie najbardziej efektywnego podejścia do każdego dziecka i każdej rodziny. Podejście –Growth throuh Play System – integruje podejście oparte na relacjach społecznych i podejście oparte na funkcjonowaniu mózgu,

aby dostosować programy domowe skoncentrowane na ułatwianiu wzrostu społecznego, komunikacyjnego, emocjonalnego i poznawczego. Bazując na wieloletnim połączeniu praktycznego doświadczenia, mądrości wielu praktyków, a także wynikach najbardziej aktualnych badań , pomagamy każdej rodzinie z osobna. Jest to proces, który obejmuje wszystkich: każdego członka rodziny, każdego członka dalszej rodziny, a w rzeczywistości, każdego, kto odgrywa jakąś rolę w życiu dziecka.

rozwój poprzez system zabawy(gps):

Unikalne połączenie podejścia do autyzmu oparte na funkcjonowaniu mózgu i relacjach międzyludzkich.

Zazwyczaj te dwa podejścia są oddzielane i dostarczane przez różnych specjalistów. Ci szkoleni w podejściach opartych na relacjiach miedzyludzkich (np. w RDI, Floortime, itp.) używają zabawy aby skupić się na umiejętnościach interakcji społecznych , komunikacyjnych dziecka podczas gdy terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci używają w terapii wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w tym funkcjonowania czuciowo- ruchowego dziecka. Często te dwa rodzaje specjalistów nie rozmawiają ze sobą o dziecku i zdaja sobie szybko sprawę z tego, że mówią różnymi językami. Rodzice są pozostaweini w środku prób tłumaczenia.

Twoje dziecko ma tylko jeden mózg. Jest to najbardziej złożony system na świecie. Nasze mózgi kierują każdym działaniem, myślą i uczuciem które doświadczamy, i wieloma doświadczeniami których nawet sobie nie uświadamiamy. Dzięki interakcjom ze światem i ludzmi mózg noworodka przechodzi przez piękną choreografię sekwencji rozwoju. Każda nowa umiejętność która się pojawia powstaje na tym, czego już się nauczyliśmy. Wewnątrz mózgu neurony rozwijają się i łącza w celu wspierania uczenia się nowych umiejętności, opierając się na architekturze wcześniejszych umiejętności i doświadczeń (interakcji ze światem). Nie można uczyć noworodka matematyki, ponieważ ich mózg jest zajęty pracą nad regulowaniem cyklu sen-czuwanie, integrowaniem oddechu z ssaniem aby można było je karmić bez dławienia i uzyskaniem koordynacji( prowadzenia) dwojga oczu, aby mogło skupić się na tym samym w tym samym czasie. W miarę jak te umiejętności są praktykowane a mózg położył neuronowe ścieżki do wspierania ich, dziecko będzie w stanie skupić się na tobie, zaczyna wchodzić w interakcje i może przejść do wszystkich innych umiejętności niezbędnych przed nauką matematyki.

Próby pracowania nad używaniem języka (wyższe funkcje mózgu), kiedy dziecko nie jest w stanie uregulować swego stanu pobudzenia (niższe funkcje mózgu) jest jak próba biegania, zanim będziemy się czołgać. Praca nad elastycznym myśleniem (wyższe funkcje mózgu) z dzieckiem, które może utrzymywać samo-regulacje stanu pobudzenia ale wie, że to wszystko może się rozpaść w momencie gdy zdarzy się coś niespodziewanego (górna część dolnej części mózgu) jest niekończącą się walką. Wszyscy doświadczyliśmy próby rozwiązania czegoś, co jest poza naszym obecnym poziomem umiejętności. Zazwyczaj próby te kończą się frustracją, przeciążeniem i odłączeniem. To nie jest zabawne i nie zachęca do rozwoju.

Grow throught Play system obserwuje jak pracuje mózg twojego dziecka zaczynając od bardzo podstawowych procesów regulacji poziomu pobudzenia (za pośrednictwem pnia mózgu lub niższych funkcji mózgu) aż do przetwarzania społecznych sygnałów, języka i kreatywnego myślenia (za pośrednictwem kory mózgowej lub wyższych funkcji mózgu). Informując o zawiłych sekwencjach typowego rozwoju dziecka możemy pomóc Ci rozpoznać w każdej chwili, w jakim stanie jest mózgu, twojego dziecka i wiedzieć, przez dostarczenie jakich działań możesz najlepiej przyspieszyć rozwój całego mózgu.

Growth through Play System jako holistyczne i rozwijające podejście

Każde dziecko i rodzina jest wyjątkowa. Rozwój poprzez system zabawy jest dostosowany do każdej rodziny i określonych okoliczności. Uważamy, że ważne jest, aby być elastycznym i zmieniać praktyki w miarę jak dowiadujemy się więcej z nowych badaniach oraz obserwacji, zmian zachodzących w Tobie i Twoim dziecku. Pozostanie w zgodzie z dynamicznym charakterem rozwoju dziecka ma zasadnicze znaczenie dla naszego podejścia. Nasze internetowe narzędzia do zarządzania programem domowym mają na celu pomóc śledzić rozwój Twojego dziecka, dzięki czemu możecie spędzać efektywnie więcej czasu

Growth through Play System skupia się na szkoleniu rodziców w zakresie

Rozpoznawaj mocne strony dziecka i jego wyzwania

Obserwując, bez osądzania , mamy pełny obraz każdego dziecka jego mocnych stron i obszarów które sa dla niego wyzwaniem. Zaczynamy od docenia tego co, dziecko już robi i pielęgnowania tych nasion rozwoju. Edukacja rodziców, w rozpoznawaniu kluczowych umiejętności pomaga zachęcić do szybszego rozwoju.

Dostrój swój Interaktywny Styl na rzecz przyspieszenia rozwoju

Uznając priorytet tego w jaki sposobu tworzymy nasze relacje z dzieckiem ponad to w co jesteśmy zaangażowani, możemy skupić się na radości z relacji międzyludzkich. To jest to co inspiruje dzieci z autyzmem do tego że chcą angażować się bardziej i bardziej i chcą uczyć się jak być silnym społecznym partnerem Wrażliwość na dziecko w każdej chwili pomaga tworzyć interakcje społeczne, które są łatwe i przyjemne dla was obojga. Ten styl interakcji znacznie zwiększa rozwój poznawczy dzieci, komunikacyjny i emocjonalno-społeczny.

Wybierz Odpowiedni Moment

Większość dzieci z autyzmem i podobnymi opóźnieniami doświadczają trudności w przetwarzaniu sensorycznym . Obserwując, bez osądzania, możemy zrozumieć, co system sensoryczny dziecka nam mówi . W odpowiedzi na tę informację jesteśmy w stanie rozpoznać, kiedy dziecko jest dostępne dla uczenia się i interakcji społecznych i gdy dziecko potrzebuje pomocy w regulacji jego układu nerwowego. Wiedza, jak zapewnić zarówno fizyczne, jak i społeczne środowisko , aby pomóc dziecku najlepiej uczyć się , angażować i bawić jest niezbędne do poprawy rozwoju.

Zostań Społecznym Magnesem

Interakcje społeczne inicjowane przez dziecko są wykładniczo mocniejszym narzędziem społecznego uczenia się i neuronowego rozwoju niż te zainicjowane przez kogoś innego. Nauka , jak zachęcać dziecko aby było chętne do inicjowania interakcji społecznych i zrobić to umiejętnie(sprawnej) odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu rozwoju społecznego.

Tworzenie Spontanicznych możliwości uczenia się

Wszystkie dzieci uczą się przez zabawę, zwłaszcza wokół tematów, którymi są obecnie zainteresowane Zrozumienie jak rozwijać u dziecka z bieżący zainteresowań działalności rozwojowo-dostosowane pozwala przekształcić dowolne interakcje w potężne możliwości uczenia się.

Orginalny artykuł Kat Hoyghton www.relatetoautism.com

 Podejście do autyzmu

Dodaj komentarz