Warsztaty Umiejętności Społecznych (dzieci ze spektrum autyzmu)

Grupa warsztatowa jest zamknięta ze względu na proces terapeutyczny oraz komfort i poczucie bezpieczeństwa dziec. Treści tematyczne kolejnych zajęć są ściśle powiązane z poprzednimi. Prosimy o deklaracje na cały cykl ( 10-12 spotkań). Oczywiście rozumiemy, że w ciągu jego trwania mogą wystąpić zdarzenia losowe, dlatego do każdego z Państwa podchodzimy indywidualnie.

To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera oraz ze spektrum autyzmu. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie i w pełni skorzystać z proponowanych aktywności i zabaw. Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych

W programie zajęć:

  • Integracja z rówieśnikami w grupie: wspólna zabawa, nauka komunikowania się z innym dzieckiem, podejmowania współpracy.
  • Nauka wyrażania i nazywania emocji
  • Rozwijanie umiejętności zabawy: grupowe zabawy, gry i zabawy oparte na naprzemienności, wprowadzanie zabaw „na niby” i tematycznych.
  • Rozwijanie społecznych umiejętności: przestrzegania reguł pracy w grupie, czekania na swoją kolej, zgłaszania się, skupiania uwagi, reagowania na polecenia kierowane do grupy.
  • Przenoszenie uczonych umiejętności na sytuacje codzienne