Wprowadzenie do metody Growth through Play System™
Podejście Rozwojowe oparte na Relacjach i Zabawie w terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. 

czas trwania: 9:00-17:00
koszt: na zamówienie ośrodków i placówek
prowadzący: Iwona Wojtasik
termin:
miejsce: 


Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek edukacyjno-terapeutycznych, terapeutów, studentów. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest terapia oparta na relacjach i zabawie,jakie są główne założenia programu Growth Through Play System, czym jest responsywny styl interakcji to zapraszamy. Warsztat przeznaczony jest również dla rodziców i terapeutów którym bliskie są zagadnienia bliskości i budowania relacji, którzy intuicyjnie i spontanicznie podążają ścieżką niedyrektywności a potrzebują jedynie wsparcia i potwierdzenia w tym co robią. 

Warsztaty jednodniowe 9:00-17:00. 

Zapraszamy każdego, kto  pragnie dowiedzieć się więcej o relacjach z dzieckiem!

Zakres Tematyczny:

  • podstawy teoretyczne terapii rozwojowej opartej na relacjach GPS
  • budowanie i wzmacnianie odwzajemnionych relacji z dzieckiem w spektrum autyzmu
  • wspieranie umiejętności komunikacyjnych : angażowanie dziecka w naukę i doskonalenie umiejętności komunikacyjno-społecznych
  • ocena i rozpoznawanie odpowiednich celów rozwojowych: Kluczowe umiejętnosci
  • tworzenie zespołu
  • zachęcenie dziecka, by uczyło się w sposób aktywny, zwiększając motywację dziecka oraz inicjowanie: tworzenie motywujących aktywności i zabaw dla dziecka
  • Stań się ekspertem samorozwój i samodoskonalenie
  • akceptacja, konsekwencja, działanie- odpowiedzialności dziecka i odpowiedzialności rodzica
  • wykorzystywanie codziennych codziennych chwil do realizacji założonych celów

Warsztaty nastawione są na dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej nowych form wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju oraz podstawowych technik wykorzystywanych w nauce poprzez zabawę.

Szkolenie zakończone zaświadczeniem, uczestnicy otrzymają również materiały do wykorzystania. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na dole strony w tytule wpisując Introduction, a w treści dane- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, placówkę. W przypadku studentów kierunek studiów. Asystent Cień Dziecka ze Spektrum Autyzmu w przedszkolu
Praktyczne strategie wspomagania rozwoju społeczno- komunikacyjnego
i edukacyjnego oraz integracja dziecka w środowisku przedszkolnym.

czas trwania: 9:00-17:00
koszt: 200 zł
prowadzący:  Katarzyna Pabich, Magdalena Majewska
termin: 1.10.2017
miejsce: Łódź Moniuszki 4 A


Szkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich terapeutów, studentów i nauczycieli pracujących jako asystenci cienie oraz nauczycieli wspierających, a także dla wszystkich tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak wspierać adaptację i rozwój dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu. Na szkoleniu będziemy omawiać następujące zagadnienia:

– rola asystenta cienia i jego miejsce w przedszkolu;

– podstawy metody Growth Through Play System;

– praktyczne informacje o działaniu asystenta cienia:

Na szkoleniu dowiesz się:

o       Jak obserwować dziecko?

o       Jak nawiązać relację z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

o       Jak wspierać rozwój dziecka w przedszkolu?

o       Jak integrować dziecko z innymi przedszkolakami?

o       Jak rozpoznać gotowość dziecka do udziału w zajęciach?

o       Kiedy i jakie wyzwania stawiać dziecku?

o       Jak nauczyć dziecko reguł społecznych?

o       Jak wyznaczać granice i oczekiwania?

o       Jak dostosować środowisko przedszkolne do potrzeb dziecka w spektrum autyzmu?

o       Jak współpracować z personelem przedszkola?

o       Jak współpracować z rodzicami?

A to wszystko w nurcie terapii rozwojowej Growth Through Play System (rozwój przez zabawę i nawiązywanie relacji) i w oparciu o responsywny model interakcji. Szkolenie prowadzone będzie metoda warsztatową, nastawione na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności oraz zaplanowanie indywidualnych strategii działania.

 JA w RELACJI
Warsztaty rozwoju osobistego dla terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem w nurcie niedyrektywnym, rozwojowym, opartym na relacjach i zabawie

czas trwania:  9:00- 17:00
koszt: 200

prowadzący: Małgorzata Michaluk
termin:
miejsce: Łódź . Także na zamówienie placówek .


Rolą terapeuty pracującego w nurcie rozwojowym jest podążanie za procesem terapeutycznym dziecka i jego rodziny oraz wspieranie tego procesu.  Terapeuta rozwojowy, by efektywnie pomagać, musi być wrażliwy i otwarty na potrzeby dziecka, uważny na – często bardzo subtelne – sygnały komunikacyjne wysyłane przez dziecko i świadomy każdego działania jakie podejmuje w relacji terapeutycznej. Nie istnieją skrypty, za którymi można podążać, nie ma absolutnych wytycznych, terapeuta musi samodzielnie podejmować decyzje. Konieczna jest umiejętność wychodzenia poza schematy, dostęp do własnej kreatywności i twórczej mocy. Techniki terapeutyczne i wiedza merytoryczna tworzą pewne ramy, w których możemy się poruszać, ale dla bycia dobrym terapeutą kluczowa jest nasza postawa i przekonania.  Dlatego praca w nurcie rozwojowym skłania wielu terapeutów i nauczycieli do pracy nad sobą i dążenia do osobistego rozwoju. 

W odpowiedzi na te potrzeby proponujemy cykl warsztatów rozwoju osobistego  dla terapeutów i nauczycieli pracujących niedyrektywnie, którzy czują, że praca w tym nurcie jest ich powołaniem i dla tych, którzy chcą połączyć drogę zawodową z rozwojem osobistym.

Na warsztatach przyjrzymy się  temu:

– dlaczego zostaliśmy terapeutą i czy bycie terapeutą jest naszą ścieżką serca

– co to znaczy towarzyszyć w procesie autoterapeutycznym dziecka i jego rodziny i wspierać ten proces

Dowiemy się:

– czym są metaumiejętności terapeutyczne , jak je odnajdywać i rozwijać

– jak być świadomym własnych emocji w relacji z dzieckiem i jego rodziną i jak sobie z nimi radzić

– jak podłączyć się do własnej kreatywności i twórczej mocy

– czym jest intuicja terapeutyczna i jak z niej korzystać

– jak pogłębić relacje z samym sobą i z naturą i dlaczego to jest ważne w tworzeniu dobrej relacji terapeutycznej

Będziemy też:

– tworzyć sieć wsparcia i rozwoju dla terapeutów pracujących z dziećmi w nurcie rozwojowym

– pracować nad aktualnymi, indywidualnymi problemami

– wymieniać się doświadczeniami, przemyśleniamiOdmieniając Codzienne Chwile: Wprowadzenie do terapii GPS, techniki i metody pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu

czas trwania: 6 tygodni
koszt: 200 zł
prelegenci: Iwona Wojtasik, Kamil Lodziński
zapisy: info@zrozumiecautyzm.pl
termin: 1 Marca 2016


Warsztaty skierowane są  głównie do rodziców i współpracujących z rodzicem terapeutów, wolontariuszy, pedagogów,  chcących poznać metody i strategie zabawy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju .

„Celem tego kursu jest nauczyć Cię, korzystać ze sztuki budowania wzajemnych relacji tak, aby wspierać rozwój społeczny Twojego dziecka.
Każda umiejętność, którą teraz posiadamy została zbudowana podczas relacji z bliskimi nam dorosłymi. Podczas zabaw z dorosłymi uczyliśmy się takich fundamentalnych umiejętności jak, odwoływanie się do twarzy dorosłych, patrzenie w oczy, inicjowanie interakcji czy wspólne pole uwagi. Rodzice na całym świecie wykorzystują nieświadomie szereg zabaw, aktywności, aby wspierać te umiejętności. Dzięki temu uczyliśmy się, jak być częścią wzajemnej relacji, rozumieć inną perspektywę, naśladować…. Wszystkie nasze podstawowe umiejętności społeczne zaczęły rozwijać się poprzez relacje z rodzicem i poprzez zabawę.”

wiecej informacji znajdą Państwo tutaj  http://gps.ilumivu.com/index.php?subform=article&article_id=797

 Kur doskonalący: Growth trough Play :Stany Zaangażowania: Rozpoznawanie i Dobór Technik

czas trwania: 4 tygodnie
koszt: 525 zł
prelegenci: Iwona Wojtasik,
zapisy: info@zrozumiecautyzm.pl
termin: 2 Czerwca lub 2 Lipca 2016

Kurs doskonalący GPS: Stany Zaangażowania jest przeznaczony dla Terapeutów, którzy ukończyli st 1 oraz Rodziców, którzy odbyli jeden z warsztatów prowadzonych przez naszą Fundacje, wykonali diagnozę online i pracowali z dzieckiem metoda GPS minimum 4 miesiące.

Kurs dotyczy doskonalenia swojego warsztatu pracy. Pozwala na bliższe spojrzenie na zachowania autostymulacyjne, szanse i okazje do nauki oraz świat sensoryczny dziecka w kontekście stanów zaangażowanie. Kiedy kontakt z dzieckiem wydaje się jak jazda na rollecoster to wiedza dostępna na tym szkoleniu pozwala stanąć w roli obserwatora i kierownika.

Kiedy opanujesz podstawowe zasady terapii rozwojowej opartej na relacjach, ten kurs pomoże Ci na bardziej szczegółowe zrozumienie procesu jaki jest konieczny do dalszego rozwoju dziecka i stworzy szanse na opanowanie trudnej sztuki obserwacji.

http://gps.ilumivu.com/index.php?subform=article&article_id=796

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres info@zrozumiecautyzm.pl w tytule wpisując nazwę warsztatów, a w treści dane- imię, nazwisko oraz dane do faktury.

REGULAMIN Warsztatów 

Dodaj komentarz