Warsztaty dla Każdego

Od nowego roku Fundacja Zrozumieć Autyzm wprowadza nową politykę finansowania warsztatów dla rodziców!!!!

W związku z rozwojem Fundacji i stale rosnącym zainteresowaniem programem Growth Through Play System w terapii dzieci ze spektrum autyzmu, pragniemy przedstawić nową politykę finansowania warsztatów dla rodzin które ze względów finansowych mają utrudniony dostęp do poznawania nowych podejść w pracy ze swoimi dziećmi. Program rozpoczyna się od stycznia 2015 roku i umożliwia części rodzin zgłaszających się na warsztaty, całkowicie bezpłatne uczestnictwo lub w przypadku większej ilości zgłoszeń częściowe dofinansowanie  do 75% kosztów warsztatu.

Dofinansowanie kosztów jest skierowane do rodzin które:

-są w trudnej sytuacji materialnej

-dla samotnych rodziców

-dla rodzin z obszarów wiejskich i z utrudnionym dostępem do regularnych zajęć terapeutycznych

-dla rodzin wielodzietnych

Decyzje o zakwalifikowaniu będą rozpatrywane na podstawie uzasadnienia odpowiedzi na pytanie

– Dlaczego chcecie uczestniczyć właśnie w Tym  warsztacie ?

– Dlaczego jest to dla Was ważne ?

– Dlaczego do tej pory było niemożliwe?

Nie wymagamy zaświadczeń o dochodach, rozliczeń finansowych z Urzędu Skarbowego itp.

Naszą misją jest dostarczanie rodzinom nowych technik i podejścia do terapii i wychowania dziecka ze spektrum autyzmu, dlatego pragniemy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych i poszukujących nowych dróg, rodzin.

 

Zarząd Fundacji Zrozumieć Autyzm

 Warsztaty dla Każdego