Prezentacja1

Growth trough Play System to intensywna terapia rozwojowa oparta na relacjach i zabawie, zwiększająca rozwój społeczny, komunikacyjny, emocjonalny i poznawczy.

Nasze programy zajęć  przeznaczone są dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, ADHD, dzieci z zaburzeniami lękowymi, nieśmiałe, inne…

W naszej pracy uznajemy,że zabawa jest bramą do prawdziwego i trwałego rozwoju społecznego dziecka z autyzmem.

Oferujemy sesje zabaw i konsultacje  z  wysoko wykwalifikowanymi specjalistami , którzy spędzili dziesiątki godzin pracy  1:1 z dziećmi z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi.

Nasz program terapii zapewnia długa listę korzyści w tym coraz lepszą interakcję z dzieckiem, lepszy kontakt wzrokowy, rozwój mowy i komunikacji niewerbalnej. Uczymy rodziców jak korzystać z tych technik i metod poprzez indywidualne konsultacje i obserwację pracy specjalistów z ich dzieckiem.

Podczas zajęć terapeuta pracuje w obszarze pięciu sfer rozwoju min nad:

 • wzajemne interakcje: umiejętnością tworzenia zrównoważonych częstych interakcji z dorosłymi i rówieśnikami
 • reagowanie na innych: reagowania na komunikaty innych osób
 • dzielenie się intencjami:  komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętnością współpracy
 • dzielenie się doświadczeniami: pracą nad emocjami , elastycznością,  pewnością siebie. poczuciem własnej wartości i pozytywnej samooceny.
 • zabawa: konstrukcyjną, symboliczną, w role , z innymi oraz kreatywnością, własną inwencją.

 Teraputa podczas pracy opiera się na:

 • wykorzystaniu dziecięcej inicjatywy i motywacji
 • stylu interakcji responsywnym
 • uznaniu wyjątkowości dziecka
 • tworzeniu relacji międzyludzkich
 • angażowaniu dziecka w naukę kluczowych umiejętności językowych i komunikacyjnych
 • inspirowaniu dziecka do nauki
 • stawianiu wyzwań dziecku ponad aktualnie opanowany poziom

Pomagamy również rodzicom

 • Pogodzić się emocjonalnie z diagnozą
 • Zredukować stres i poprawić samopoczucie
 • Przystosować metody wychowawcze do potrzeb rozwojowych dziecka
 • Zidentyfikować kluczowe etapy rozwoju społeczno-komunikacyjnego dziecka
 • Włączyć dziecko do radosnej, głębokiej i odwzajemnianej interakcji, aby pomagać mu się uczyć

PORADNIK DLA RODZICÓW


Terapia Obejmuje

 • Konsultacja wstępna: 200 zł + kurs wprowadzający online dla rodziców
 • Zajęcia indywidualne -sesje zabaw: 70 zł / 1 h
 • Konsultacje dla rodziców raz  na pół roku: 100 zł ( 45 min konsultacji)
 • Wsparcie e mail : bezpłatnie
 • Miejsce zajęć: Moniuszki 4a lub Łagiewnicka 163

PUNKT TERAPII FUNDACJI ZROZUMIEĆ AUTYZM

Łódź, , ul. Moniuszki 4 A

Łódź, ul. Łagiewnicka 163

tel. 509 576 499


Specjaliści współpracujący z dzieckiem:

Terapeuta Prowadzący/Konsultant – specjalista który odbył 3 stopniowe intensywne szkolenie połączone z superwizją i praktyką pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi w Relate to Autism USA .Tworzy i modyfikuje program terapii oraz monitoruje przebieg procesu terapeutycznego. Prowadzi konsultacje dla rodziców.

Terapeuta w zabawie – posiadający co najmniej ukończony 1 stopień szkolenia terapii opartej na relacjach „ Growth through Play System” roczny staż w używaniu tego programu pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Prowadzi zajęcia indywidualne na bazie programu terapeutycznego opracowanego przez terapeutę prowadzącego.

*Dla rodzin z poza Łodzi udostępnaimy listę terapeutów którzy ukończyli szkolenia w naszej placówce Przeczytaj więcej na temat terapii

Dodaj komentarz