Doga Kształcenia…

Całościowy program szkolenia dla terapeutów GPS został zaprojektowany tak, aby terapeuci GPS byli doskonale przygotowani do swojej roli. Oferujemy pełne wsparcie w postaci, szkoleń, kursów on line, warsztatów rozwoju osobistego oraz superwizji.

Chcemy aby rodziny współpracujące z terapeutami GPS miały pewność, że są pod dobrą opieką. Chcemy też aby terapeuci czuli wsparcie i opiekę z naszej strony, by mogli na bieżąco konsultować swoje decyzje, dylematy, trudne sytuacje. Praca z rodziną stanowi ogromną odpowiedzialność. Zdajemy sobie sprawę z tego, że droga, którą proponujemy terapeutom jest trudna i wymagająca, ale gwarantuje, że swoją pracę wykonujemy profesjonalnie, przynosząc rodzinom prawdziwy pożytek.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo listę osób, które przeszły szczeble szkolenia i tym samym są przez nas rekomendowane jako profesjonalni, dobrze przygotowani terapeuci.

TERAPEUTA GPS – droga kształcenia na skróty

Przedstawiamy szczeble, które stanowią pełną drogę rozwoju terapeuty GPS.

Szkolenie I stopnia – Partner w zabawie: 3 dni (wyjazdowe)

Szkolenie trwa 3 dni, odbywa się w Łodzi. Obejmuje wprowadzenie do metody oraz podstawowe techniki GPS.  Po pierwszym stopniu terapeuci są przygotowani do używania elementów terapii opartej na relacjach i zabawie w swojej praktyce zawodowej. Terapeuta jest świadomy czym jest podejście rozwojowe i czym różni się od innych wiodących podejść w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Potrafi rozpoznawać kluczowe momenty sprzyjające nauce nowych umiejętności u dzieci z ASD, wie jak i kiedy stosować podstawowe techniki terapii opartej na relacjach i zabawie. Rozumie jak przebiega rozwój społeczny u dzieci z ASD.

Przygotowanie do 2 st. ( możliwość skorzystania z warsztatów bez uczestnictwa w 2 st.)

  1. Kurs doskonalący on – line,
  2. Warsztaty rozwoju osobistego „Ja w relacji” część I (można odbyć w dowolnym terminie przed szkoleniem II st.)

Szkolenie II stopnia – Terapeuta GPS :  5 dni (wyjazdowych)

Szkolenie odbywa się w sierpniu, podczas letniego obozu podstawowego GPS i ma bardzo praktyczny charakter. Obejmuje naukę tworzenia kompletnych programów terapeutycznych, przeprowadzania diagnozy GPS, podstawy współpracy z rodzicami.

Limit miejsc 8

Po drugim stopniu terapeuci są przygotowani do przygotowywania programów GPS i ich realizacji jako terapeuta prowadzący. Potrafią przeprowadzić diagnozę poziomu społeczno-komunikacyjnego dziecka, wyznaczać cele społeczno-komunikacyjne, projektować indywidualną dietę sensoryczną i efektywnie wspierać proces samoregulacji u dziecka. Poznają narzędzia do monitorowania efektów i jak w zrozumiały sposób mówić o tym co robią rodzicom i innym terapeutom.

  1. Warsztaty rozwoju osobistego dla terapeutów „Ja w relacji” część II (można odbyć w dowolnym terminie przed szkoleniem III st.)
  2. Obowiązkowa roczna superwizja (obejmuje 4 warsztaty superwizyjne całodzienne, 5 sesji skype)

Szkolenie III stopnia – instruktor GPS, 7 dni ( dni wyjazdowych 

Obejmuje: jak prowadzić zespół GPS, jak uczyć rodziców i wolontariuszy technik GPS. Szkolenie odbywa się w sierpniu, podczas obozu zaawansowanego GPS i ma bardzo praktyczny charakter.

Limit miejsc 8

Po szkoleniu terapeuci są przygotowani do tego by pod superwizją prowadzić zespoły pracujące z dzieckiem zarówno w terapii domowej, jak i w placówkach, tj. przedszkole czy szkoła. Potrafią uczyć rodziny i innych terapeutów realizacji programów terapeutycznych, są przygotowani do prowadzenia spotkań zespołu i pełnej opieki nad rodziną. Ponieważ jest to bardzo trudne zadanie, terapeuci zobowiązani są do pozostawania pod superwizją przez min. 1, 5 roku po ukończeniu szkolenia.

  1. Obowiązkowa roczna superwizja (obejmuje 6 warsztatów superwizyjnych całodziennych, 8 sesji skype)
  2. Warsztaty rozwoju osobistego terapeuty „Ja w relacji”, część III (można odbyć w dowolnym terminie)