Szkolenia internetowe :nowe sposoby wsparcia

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów do udziału w kursie online „Program Domowy GPS”
Kurs ma na celu dostarczenie metod terapii opartej na relacjach rodzicom, którzy:
– nie mają bezpośredniego dostępu do takich usług
– chcieliby sami wdrożyć niektóre elementy tego podejścia
-chcieliby uzupełnić swoją wiedzę o nowe informacje.

Naszym celem jest, uczynienie programów opartych na relacjach bardziej dostępnymi dla rodzin i wsparcie w zakresie ich prowadzenia.

Program zrealizuje się za pomocą platformy internetowej, konsultacji i dostępu do kwestionariuszy oceny postępu dziecka.
Kurs składa się z 5 Lekcji, każda obejmuje kolejne tematy jak: Komunikacja, zabawa dziecka, nasze nastawienie, fundamenty płynnej i spontanicznej interakcji.
Po ukończeniu 3 lekcji uczestnicy odbędą konsultacje z Iwoną Wojtasik dotyczące nowego sposobu zabawy z dzieckiem.
Po ukończeniu ostatniej lekcji razem z Iwoną przygotują plan działania i mapę nauki dziecka.

Dodatkowo zapewniamy rodzicom
– bibliotekę artykułów
– własną stronę do wymiany informacje(możliwość zapraszania zespołu terapeutycznego dziecka)
– możliwość umieszczania nagrań i dzielenia się nimi z innymi członkami zespołu
– pomoce do monitorowania postępów i technik pracy

Zapraszamy do zadawania pytań info@zrozumiecautyzm.pl
Zapisy 
http://gps.ilumivu.com/./index.phpsubform=article&article_id=181

 Szkolenia internetowe :nowe sposoby wsparcia