Miło nam poinformować że Fundacja Zrozumieć Autyzm była organizatorem międzynarodowego projektu i szkolenia ,,Our World” w ramach dofinansowania Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność osób pracujących z Młodzieżą.
Tematem projektu i szkolenia było włączanie osób z autyzmem w aktywność społeczną, poprzez edukację pracowników instytucji pozarządowych oraz promowanie edukacji nieformalnej. W trakcie szkolenia treningowe, które odbyło się w dniach 23-30 września 2018 w Zaździerz, pracownicy trzeciego sektora, nauczyciele, pracownicy socjalni, psychologowie z 12 krajów partnerskich miało okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. W ciągu kilku dni, zaprezentowali osiągnięcia i dobre praktyki zarówno ze swoich organizacji jak również podzielili się wiedzą dotycząca terapii i aktywizacji społecznej osób ze spektrum autyzmu w ich krajach. Szkolenie zaowocowało stworzeniem ,,Activity Packet” – instruktażowej broszury dla pracowników organizacji, pragnących zapoznawać z tematyką autyzmu swoich współpracowników i wolontariuszy.  Oprócz tego zostały nawiązane sieci wsparcia i zaproponowane obszary dalszej współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi.
Przede wszystkim był to cudowny i piękny czas dla nas. Czas intensywnej pracy, wzruszeń, zabawy i ogromny zastrzyk mega pozytywnej energii do dalszej pracy. Dziękujemy wszystkim  którzy przyczynili się do stworzenia tej przestrzeni.
Przede wszystkim dziękujemy Pani Monice Szylce i Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 24 w Płocku- dzięki uprzejmości i zaangażowaniu w swoją pracę, przyjęły nas w progach wspaniałej, przyjaznej placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Uczestnicy szkolenia mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć placówkę edukacyjną, profesjonalnie przygotowaną do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.
Poniżej, krótka relacja 🙂