PROGRAM AKTYWNOŚCI WEDŁUG KNLLA  (zajęcia 30 minut)

Podstawowym założeniem programu Kniila jest oparcie działań stymulujących rozwój dziecka na zmyśle dotyku. Celem tych zajęć jest doświadczenie kontaktu fizycznego jako podstawy rozwoju związków między ludźmi i nawiązywaniu kontaktów między nimi. Zajęcia służą do:

-poznawania własnego ciała

-pobudzaniu do aktywności

-usprawnianiu zachowań uspołeczniających

-odczuwaniu różnych rodzajów ruchu

-kształtowaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej

-nauce pojęć związanych z ciałem i ruchem

Zajęcia odbywają się przy muzyce, dostosowanej do rodzaju ruchu, każdą aktywność poprzedzają i kończą specjalne dźwięki. Program ułożony jest w sekwencję powtarzających się na tle specjalnego akompaniamentu muzycznego ćwiczeń. Muzyka tworzy klimat w ramach którego wykonywane są poszczególne elementy programów. Terapia przynosi dziecku już po krótkim czasie jej stosowania poczucie bezpieczeństwa i większą umiejętność nawiązywania kontaktu emocjonalnego.