SLAJD AUTYZM 0002

Witamy w miejscu gdzie najważniejsze jest dziecko. Uznajemy, że zabawa jest bramą do prawdziwego i trwałego rozwoju społecznego dziecka z autyzmem a kluczem do sprawnego prowadzenia terapii rodzice i wrażliwy pełen entuzjazmu i kreatywności wysoko wykfalifikowany zespół terapeutów

Zaczynamy od uznania i docenienia tego , że każde dziecko jest inne, każdy przejaw autyzmu jest inny. Nie ma jednego systemu, nie ma jednej metody, która działa dla każdego dziecka

Zdajemy sobie sprawę że Istotą wspierania rozwoju każdego dziecka jest umiejętność przeżywania każdej wspólnej chwili w sposób wolny, kreatywny i inspirujący obydwie strony. Zabawa jest niezbędnym elementem rozwoju każdego dziecka. Dzięki niej poznajemy świat i uczymy jak się w nim poruszać….
Oferujemy sesje zabaw i konsultacje, warsztaty szkolenia dla rodziców i terapeutów pomagając zobaczyć nowe możliwości wspierania rozwoju dziecka.

 


 

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz się dowiedzieć jak możesz uzupełnić aktualny proces terapii Twojego dziecka. Rozwijanie poprzez zabawę relacji społecznych może być jednym z kluczowych elementów budujących efektywność aktualnego procesu terapii. Zapewniając radość z kontaktu z drugą osoba, miłość i akceptację, możemy przełamać schematy i umożliwić pełen rozkwit potencjału drzemiącego w dziecku.

 


 

Zacznij wcześnie

Terapia przez Zabawę to podejście rozwojowe oparte na relacjach społecznych . Terapia relacji to zaspakajanie istotnych potrzeb rozwojowych i emocjonalnych dziecka. Sprawia radość dziecku i jego rodzicom, pogłębiając i wzbogacając wzajemne relacje. Terapię relacji warto rozpocząć z każdym dzieckiem z zaburzeniami , jak najwcześniej.