Nowe warsztaty – Zabawa w terapii dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym- jak wspierać rozwój umiejętności społeczno-komunikacjnych przez zabawę


Slajd1 Warsztaty przeznaczone dla rodziców, terapeutów pedagogów, nauczyceli oraz osób pracujących z dziećmi z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, którzy poszukują nowych rozwiązań wspomagających rozwój społeczno-komunikacyjny dzieci z takimi wyzwaniami rozwojowymi.

Zakres tematyczny:

  • Co to jest zespół Aspergera i autyzm wysokofunkcjonujący?- wyzwania rozwojowe osób z ZA i HFA w świetle aktualnej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Co to jest zabawa i dlaczego zabawa jest ważna?
  • Jak bawią się dzieci z ZA i HFA?- stymulacje i samoregulacja
  • Jak wykorzystać specyficzne zainteresowania dziecka w budowaniu zabaw kształtujących nowe umiejętności społeczno-komunikacyjne?- podążanie za dzieckiem
  • Gry i zabawy, a wyzwania dzieci z ZA i HFA- przykłady
  • Jak przygotować przestrzeń do zabawy?- środowisko, zabawki, ludzie
  • Jak zostać dobrym towarzyszem zabaw?- postawa, zaangażowanie, kretywność, styl interakcji

Warsztaty mają charakter interaktywny- z przestrzenią do szukania indywidualnych rozwiązań dla każdego z uczestników.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały do wykorzystania w pracy.

Warsztaty jednodniowe, odbędą się w godzinach 9-17, przewidziana przerwa obiadowa.

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Michaluk- terapeuta Fundacji Zrozumieć Autyzm, oligofrenopedagog. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i zajęć grupowych z dziećmi z Zespołem Aspergera i autyzmem. Od początku swojej pracy specjalizuje się w terapii opartej na relacjach, zabawie i motywacji własnej dziecka.

Termin: 21.09.2014 r.

Koszt: 150 zł., studenci i rodzice: 120 zł.

Zapraszamy do zapisów!

http://zrozumiecautyzm.pl/dla-rodzicow/

 Nowe warsztaty – Zabawa w terapii dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym- jak wspierać rozwój umiejętności społeczno-komunikacjnych przez zabawę