Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne (zajęcia 30 minut)

Metoda ta ma za zadanie zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka. Ćwiczenia i zabawy mają zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka. Założeniem jest rozwijanie przez ruch:

-świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego;

-świadomości przestrzeni i działania w niej;

-dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi;

W czasie ćwiczeń i zabaw metodą W. Sherborne dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która go otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować z partnerem i z grupą.