Fundacja Zrozumieć Autyzm od 2011 roku wprowadza do Polski model rozwojowy w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, oparty o Program Growth Through Play System.

Dzięki współpracy z Instytutem Relate to Autism (USA) i twórczynią metody Kat Houghton możemy propagować idee rozwoju poprzez zabawę w oparciu o mocne podstawy teoretyczne i wieloletnie doświadczenia praktyczne.

Fundacja Zrozumieć Autyzm jest oficjalnym i jedynym partnerem InsytutU Relate to Autism w Polsce i jako jedyna ma pełne uprawnienia do szkolenia specjalistów oraz rodziców w technikach GPS, nadawania certyfikacji osobom indywidualnym oraz placówkom.

Naszym celem jest szerzenie podejścia GPS w terapii indywidualnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz innych zaburzeń rozwoju, a także wprowadzanie metody do placówek ogólnodostępnych i zwiększanie jej dostępności dla wszystkich rodzin.

Obecnie w Polsce Iwona Wojtasik jest pierwszą i jedyną osobą  posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkoleń I i II st. Growth through Play System™. Jest pierwszym w Polsce certyfikowanym nauczycielem GPS ™ i zarazem pierwszą osobą w Polsce mogącą oficjalnie prowadzić warsztaty dla grupe i indywidualne szkolenia i konsultacje dla  rodziców , wolontariuszy i opiekunów.

 

Lista Certyfikowanych terapeutów st. 2

Lista Certyfikowanych terapeutów st.1

 

Stopień 1  praca z dzieckiem autystycznym w Systemie Rozwoju Poprzez Zabawę

Po pierwszym cyklu szkoleniowym uczestnicy:

 • dowiedzą się, jakie wyróżniamy nowe, oparte na badaniach naukowych, style interakcji z dziećmi autystycznymi, mające na celu zwiększenie rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego i komunikacyjnego;
 • odbędą praktykę, podczas której nauczą się stosować poznane style interakcji z dzieckiem;
 • poznają podstawy naukowe, z których style te rozwinęły się;
 • poznają założenia  podejścia rozwojowego;
 • uzyskają certyfikat uprawniający do  włączenia metody Growth Through Play do swojej pracy

Po ukończeniu pierwszego stopnia szkolenia GPS ™ uczestnicy NIE MAJĄ uprawnień oraz kwalifikacji  do:

 • tworzenia indywidualnych programów GPS tzn. wybierania odpowiednich technik odpowiednio do stanu zaangażowania dziecka;
 • określania celów bardziej skomplikowanych technik, aktywności czy zabaw aby je realizować;
 • tworzenia profili społeczno-komunikacyjnych dziecka;
 • szkolenia innych osób (także rodziców lub innych osób pracujących z dziećmi), indywidualnie lub grupowo, w zakresie stosowania podejścia GPS

 

Stopień 2 – Tworzenie indywidualnych programów rozwijających umiejętności społeczno-komunikacyjne u dzieci z autyzmem

Stopień drugi przeznaczony jest da osób, które ukończyły stopień 1

Na drugim cyklu szkoleniowym uczestnicy:

 • nauczą się, jak rozpoznać sprawnie stany zaangażowania dziecka i dobierać odpowiednie techniki;
 • dowiedzą się, jak tworzyć zabawy i kreatywne aktywności na podstawie tych celów i programu;
 • Nauczą się o funkcjonowaniu układu nerwowego i jak wspomagać samoregulację;
 • odbęda praktyke podczas 5 dniowego obozu dla dzieci pod okiem nauczyciela.
 • otrzymają dostęp do nowych technologi pozwalających skuteczniej monitorować postępy dziecka- platforma internetowa relatetoautism.com
 • uzyskają uprawnienia do tworzenia indywidualnych  programów rozwojowych  dla dzieci.

Po ukończeniu drugiego stopnia szkolenia GPS uczestnicy NIE MAJĄ uprawnień i kwalifikacji do:

 • szkolenia innych osób (także rodziców lub innych osób pracujących z dziećmi), indywidualnie lub grupowo, w zakresie stosowania podejścia GPS™
 • tworzenia całościowego profilu społeczno-komunikacyjnego dziecka

 

Stopień 3 – Jak uczyć rodziców odpowiedniej pracy z dzieckiem autystycznym

Po trzecim cyklu szkoleniowym uczestnicy:

 • będą wiedzieli, w jakie techniki pracy wyposażyć rodziców, aby efektywnie wspierali rozwój dzieci w sferze społeczno-komunikacyjnej i emocjonalnej;
 • będą potrafili stosować praktyczne strategie, które są efektywne w szkoleniu rodziców;
 • będą potrafili odpowiednio wspierać rodziców i motywować ich do dalszej pracy;
 • uzyskają uprawnienia do indywidualnego szkolenia rodziców (nie w grupach)

Żadne ze szkoleń NIE UPOWAŻNIA  kursantów do prowadzenia:

 • warsztatów GPS dla rodziców, terapeutów lub wolontariuszy;
 • warsztatów bazujących na zasadach i technikach GPS™ dla rodziców, terapeutów lub wolontariuszy.
 • certyfikowanych szkoleń dla specjalistów w zakresie metody GPS ™