MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECKU I RODZICOWI
plakat
Projekt Klubik rozumiejący autyzm jest realizowany w ramach ZADANIA PUBLICZNEGO Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 1 maja 2014 do 31 grudnia 2014 i współfinansowany z budżetu województwa łódzkiego


Zajęcia dla dzieci odbywają się w każdy Wtorek 16.00-19.00 w okresie od 20 Maja- 30 Czerwca i 1 Wrzesnia- 31 Grudnia 2014


1- 17 Maj 2014 Rekrutacja za pomoca zgłoszeń elektornicznych e- mail. info@zrozumiecautyzm.pl


Zajęcia w ramach Klubiku są bezpłatne

Warsztaty będą prowadzone metodą Growth trough Play System. Zabawy, ćwiczenia i działania terapeutów skierowane będą na zdobycie, rozwój i utrwalanie takich umiejętności jak:

  • odwzajemnianie interakcji,
  • reagowanie na zachowanie innych,
  • wyrażanie intencji,
  • komunikację werbalną i niewerbalną (komunikowanie zamiarów),
  • dzielenie się doświadczeniem,
  • umiejętność zabawy (zabawę kreatywną, abstrakcyjną).
KLUBIK jest miejscem, w którym najważniejsze jest dziecko i dawanie mu przestrzeni do uczestniczenia w interakcji 1: 1 oraz grupie. To dziecko wybiera sposób oraz intensywności interakcji i uczestniczenia. Podstawowym prawem w naszym klubie jest prawo do zabawy. Proponowane zajęcia są nieobowiązkowe. Nie ma presji dorosłych ani podporządkowywania się.
Inspiracją do stworzenia przyjaznego zakątka są doświadczenia z naszej pracy z dziećmi z autyzmem opartej na zabawie i relacjach” Growth trough Play System”, pracy i dorobku profesor Olechnowicz oraz szkoły Summerhil„Uważamy, że najważniejszym celem, podczas pracy z dziećmi autystycznymi i z zaburzeniami rozwoju jest inspirowanie ich do kontaktu i chęci współpracy z ludźmi w ich życiu. Gdy dziecko ustali relacje z innymi, jako zabawne, łatwe i ekscytujące, to jest właściwy czas na wprowadzenie … nauki”

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA W KLUBIKU4 FILARY ODDZIAŁYWANIA

 

przestrzeń

Zakładamy, że pauza jest pierwszym elementem procesu komunikacji i kreatywnego myślenia. Aby dzieci przejęły rolę inicjatora odpowiedzialnego za utrzymanie interakcji z innymi oraz rozwijały umiejętność komunikacji społecznej przestrzeń jest niezbędna. Dziecko, które doświadcza przerwy , ma szansę doświadczyć motywacji, która wypływa z jego wewnętrznej potrzeby, osiąga również samoświadomość i samodzielność myślenia. My, dorośli, rozszerzamy, budujemy i rozwijamy.

uczestniczenie

Uznajemy, że jeżeli dziecko czuje się wolne i może uczestniczyć z własnej nieprzymuszonej woli to jest to sytuacja najbardziej edukacyjna, podczas której dziecko w pełni jest w stanie przyjąć nową wiedzę. Pełne uczestniczenie rozwija poczucie własnej sprawczości, pogłębia więzi i buduje relacje. Efektywne uczestniczenie, jako równy parter pomaga uwierzyć we własne siły.

rozwój

Każde dziecko razem z innymi ma prawo, doświadczać w sposób dla siebie bezpieczny życia w małej społeczności; mieć szanse rozwijać się bez przymusu, bez sztywnych ram czasowych i pospiechu. Rozwój dziecka odbywa się w sposób niepowtarzalny, każde ma swoje własne tempo i przechodzi kolejne kroki rozwojowe niezależnie od diagnozy. Nie należy go ani zwalniać ani przyspieszać. Oznacza to, że uczenie obejmuje stopniowy niewymuszony proces. Podstawą naszego Klubiku jest szacunek, zaufanie i dostrzeganie potrzeb dziecka i innych uczestników społeczności. Zaczynamy zawsze od budowania więzi rodzic-dziecko – terapeuta.

tworzenie optymalnego środowiska

Dostosowanie fizycznego i społecznego środowiska do potrzeb neurologicznych dziecka jest jednym z niezbędnych elementów uczenia się twojego dziecka. Dlatego przestrzeń naszego klubu to minimalna ilość zabawek. Brak zabawek elektrycznych. To bezpieczna i nie przebodźcowana przestrzeń. Dajemy dostęp do przedmiotów budujących kreatywność i zaspakajających potrzeby sensoryczne dziecka.Jeżeli jako Rodzic,podzielasz nasz sposób myślenia o rozwoju Twojego dziecka, serdecznie zapraszamy.ZAJĘCIA

Naszym celem jest wspieranie i towarzyszenie w procesie rozwoju a podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony to zrozumienie, szacunek, przyjaźń, akceptacja.
Podczas pobytu w naszym klubiku codziennie prowadzone są zajęcia zorganizowane i zabawa swobodna dziecka. Czas i długość pobytu w klubiku jest wybierany przez rodziców.

Podczas zorganizowanych zajęć, dzieci mają wolny dostęp do innych sal gdzie mogą przebywać, bawić się, i korzystać z podążających za nimi dorosłych. Dorośli nie narzucają dzieciom aktywności, to one same je wybierają a dorośli za nimi podążają.
Terapeuci, wolontariusze i rodzice spotykają się, aby porozmawiać o bieżących sprawach i problemach. Terapeuci szukają motywacji i podejmują różne działania, aby inspirować dziecko do zabawy. Na przykład, jeśli dziecko boi się gwarnej sali podczas zajęć grupowych, można zaoferować mu zabawę indywidualną lub w diadzie w mniejszej Sali..