Fundacja Zrozumieć Autyzm łączy specjalistów ,rodziców i wolontariuszy tak aby, każdy znalazł u nas to czego najbardziej potrzebuje w danym momencie. Oferujemy wsparcie w takich obszarach jak profesjonalna terapia Growth Through Play System z dzieckiem, Spotkania Konsultacyjne dla Rodziców, Diagnozę społeczno-konsultacyjną, Pracę nad Własną Postawą i Samopoczuciem.

Oferujemy także mniej formalne spotkanie z rodzicami którzy prowadzą od lat swoje dzieci programem rozwojowym GPS, którzy służą innym, nowym rodzicom rozmową i wsparciem emocjonalnym. Dla placówek edukacyjnych i terapeutycznych oferujemy wsparcie superwizyjne oraz szkolenia i warsztaty na zamówienie, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Wszyscy nasi Specjaliści otrzymali intensywne szkolenia z zakresu podejścia rozwojowego opartego na relacjach, feedback i superwizje. Oprócz uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach Growth through Ply System ™ każdy z nich posiada wykształcenie wyższe kierunkowe . Każdy specjalista spędził wiele godzin pracy 1:1 z dziećmi w spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi.

 SPECJALIŚCI /KOORDYNATORZY PROGRAMU GPS™


 

 

Iwona Wojtasik 

Założyciel Fundacji zrozumieć Autyzm, certyfikowany trener i nauczyciel metody Growth through Play System. Prowadzi  szkolenia 1 i 2 st. dla specjalistów, konsultacje i warsztaty dla rodziców, kursy online oraz superwizje. Jest opiekunem rodzin i zespołów specjalistów  pracujących w duchu relacji .

Ukończyła uczelnie wyższe na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu i szkolenia w Relate to Autism USA, była również uczestnikiem szkolenia Start- Up w Londynie. Jej doświadczenie obejmuje około 10 lat pracy terapeutycznej 1:1 w pokoju zabaw z dziećmi, Budowania Zespołów  Terapeutycznych i Motywacji,

 

 

Moja praca jest wynikiem  mojej własnej podróży  gdzie olbrzymią rolę odegrała Kat Houghton i metoda Growth trough Play System  ale nie tylko w swojej pracy i życiu czerpie również  z psychologii rozwojowej, koncepcji Jospera Juula i terapii systemowej oraz NVC. Głęboko wierzę ,że naszym obowiązkiem jest dążenie do ciągłego rozwoju a przez własną transformację zmieniamy życie dzieci , naszych bliskich i świata.

W praca koncentruje się na pomaganiu rodzicom i teraputom tworzyć nową jakość w relacji z dzieckiem, aby przenieść ją na głębszy poziom. Uczę dorosłych jak stawać się autentycznym partnerem zabawy , jak wykorzystać własny potencjał do zmiany oraz jak pielęgnować własną inuicję , która staje się kompasem w naszych relacjach, życu i pracy. Prowadzę warsztaty, kurs online i oferuje szkolenia certyfikowane dla specjalistów , którzy chcą doskonalić się w nowym podejściu do terapii dziecka.

Badź zmianą, którą chcesz zobaczyć …

Prywatnie jest mamą 9 letniej Anastazji wychowywanej w duch relacji i wolność.. Fascynuje ją drugi człowiek, jego perspektywa, piękno i różnorodność. Uwielbia ,śpiewać i wsłuchiwać się w świat dzieci.Małgorzata Michaluk – oligofrenopedagog (Akademia Pedagogiki Specjalnej) i terapeuta pedagogiczny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), od 7 lat pracuje z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe oparte na podejściu rozwojowym, a także konsultacje dla rodziców. W Fundacji jest wiceprezeską. Od 4 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i profesjonalistów dotyczące podejścia rozwojowego. Odbyła pełne szkolenie w metodzie Growth Thtough Play System, a także szkolenia z Integracji Sensorycznej st. I, metody HANDLE – st. 1 i 2, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metod pracy w środowisku rodzinnym, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, liczne szkolenia i warsztaty dotyczące psychologii procesu A. Mindella. Jest absolwentką rocznego kursu trenerskiego. Brała udział w innowacyjnym projekcie „Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie” w charakterze asystenta uczestnika projektu – jest współautorką podręcznika dla koordynatorów wolontariatu. Jest uczestniczką kręgu kobiet, w którym pracuje nad własnym rozwojem. Pasjonuje się metodami pracy z ciałem, filozofią i medycyną Wschodu. czerpie z koncepcji prof. Hanny Olechnowicz, pedagogiki Jaspersa Juula, pedagogiki Waldorfskiej.

Podchodzę holistyczne do terapii dziecka i jego rodziny. Wiem, że nikt z nas nie jst samotną wyspą i że przez dziecko przemawia historia i doświadczenie całej jego rodziny. Wierzę też, że każdy z nas ma klucz do siebie – wpisany w siebie mechanizm samouzdrawiania. Jestem specjalistką od podążania za procesem autoterapeutycznym i odkrywania subtelnych sygnałów komunikacyjnych. Czasem wystarczy po prostu nie przeszkadzać 🙂


IMG_0011

Anna Wojciechowska

W Fundacji Zrozumieć Autyzm zajmuje się terapią GPS,  konstruowaniem programów dla rodzin, uczestniczy w konsultacjach dzieci oraz programach intensywnych,prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin, aktualnie kończy studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zanim związała się z Fundacją, pracowała w szkołach i przedszkolach specjalnych oraz integracyjnych. Przez lata działała w różnych organizacjach zajmujących się pomocom dzieciom jako wolontariusz. W ciągu swojej poznawała różne podejścia terapeutyczne w terapii dzieci ze specjalnym potrzebami. Dziś pracuje głównie w oparciu o program i techniki Growth Through Play System z dziećmi ze spektrum autyzmu.  W pracy z dziećmi  wykorzystuje i czerpie z psychologii rozwojowej, neurodydaktyki, koncepcji Jaspera Juula oraz terapii systemowej. Jej ostatnią pasją jest praca dr Bruce D. Perrego i koncepcja NMTmodel w pracy z dziećmi doświadczających traumatycznych wydarzeń we wczesnym dzieciństwie, a także znaczenia miłości i bliskości w najwcześniejszych latach życia dziecka na jego dalszy rozwój.


                                   

Kat Houghton twórczyni podejścia Growth through Play System.

IMG_9077Kat Houghton specjalizuje się w podejściu do autyzmu skoncentrowanym na rodzinie, założyciel Relate to Autism, Kat Houghton zajmuje się wypełnieniem luki pomiędzy obecnymi opublikowanymi badaniami w leczeniu autyzmu a szkoleniami dla rodziców z tego zakresu.

Od 2000 roku Kat pracowała bezpośrednio z ponad 900 rodzinami. Praca indywidualna, bezpośrednio z dziećmi w pokoju zabaw w USA i Wielkiej Brytanii, Kat ma szerokie praktyczne doświadczenie z całym spektrum autyzmu. Niezliczone godziny zabaw na podłodze. Doświadczenie to stanowi trzon całej jej pracy z rodzicami. Poprzez delikatne, samo-refleksyjne, podejście skoncentrowane na drugim człowieku Kat pomaga rodzicom znaleźć spokój emocjonalny po diagnozie dzieci podczas praktycznego szkolenia opartego na faktach leczenia autyzmu. Poprzez pracę indywidualną, pracę z rodziną w domu a także dużych grupach w USA, Brazylii, Europie lub na Bliskim Wschodzie, Kat pomaga rodzicom na nowo odkryć radość z dzieci, ich własną kreatywność w zabawie i zaufanie do własnych kompetencji rodzicielskich.

Współtwórca oprogramowania iLumivu: Software for Humanity oraz założyciel organizacji Relate to Autism
Pracowała w Private Autism Center of America i jako terapeutka dzieci, nauczyciel, konsultant
Wykształcenie: Lancaster University, University of Edinburgh

 

 

 

 

TERAPEUCI GPS st. 2 


20150331_210026Magdalena Majewska

Terapeutka GPS oraz koordynator KLUBIKU rozumiejącego autyzm w Fundacji Zrozumieć Autyzm. Z wykształcenia pedagog, profilaktyk i animator społeczno – kulturalny, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Od wielu lat pracuje z dziećmi w organizacjach pozarządowych jako wolontariuszka. Ukończyła liczne kursy i szkolenia min. : Terapia Rozwojowa Oparta na Relacjach (GPS) Fundacji Zrozumieć Autyzm, Asystent Cień Dziecka ze Spektrum Autyzmu w przedszkolu, pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, warsztaty kompetencji interpersonalnych, trening kreatywności, kurs animatora w turystyce, kurs naturalnego języka migowego oraz kurs terapii ręki. W pracy z dziećmi wykorzystuje metodę Growth through Play System oraz czerpie z psychologii rozwojowej i społecznej, gelotologii oraz terapii rozwojowych.


 

11113353_1061760177185521_2115349889360234507_oKatarzyna Pabich

W fundacji Zrozumieć Autyzm zajmuje się terapią Growth Through Play, pracuje też jako asystent cień. Z wykształcenia psycholog. Ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością Psychologia Kliniczna. Planuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Od zawsze chciała pracować z dziećmi. Już w trakcie studiów rozpoczęła pracę wolontaryjną z dziećmi i nastolatkami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. W tym czasie mogła zapoznać się z różnymi podejściami terapeutycznymi, jednak dopiero metoda i techniki terapii GPS okazały się zgodne z jej wizją pracy z dzieckiem. Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się obszary związane z psychologią emocji, a szczególnie zagadnienie zarażania afektywnego. Prywatnie podróżniczka – każda podróż to dla niej zdobywanie wiedzy, nie tylko o innych kulturach, ale również o sobie samej. 

 

 

 

TERAPEUCI ST.2/ WSPÓŁPRACA


Siedlce

Agnieszka Zrzut ekranu 2015-04-08 o 07.57.30Urbańska

Logopeda ze specjalnością surdologopedy oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. W zawodzie logopedy pracuje od 1997 roku, sukcesywnie nabywając doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci z różnymi zaburzeniami mowy. W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie surdologopedii. Podniosło to jej kwalifikacje w prowadzeniu terapii dzieci niesłyszących i niedosłyszących oraz dzieci z implantem. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy, słuchu, terapii dzieci z autyzmemzespołem Aspergera, a także dotyczących zaburzeń artykulacji i płynności mowy. Uzyskanie Certyfikatu Terapeuty Integracji Sensorycznej wzbogaciło jej warsztat pracy terapeutycznej odkrywając możliwości poprawy funkcjonowania  podopiecznych w obszarach będących podłożem problemów związanych z mową.

Odbycie szkolenia 2 stopnia Growth throuh Play System dało jej kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia terapii dzieci w spektrum autyzmu podejściem wspierania rozwoju opartego na relacjach.

„Jestem aktywna i dynamiczna w rozwoju zawodowym, co jest istotne w podnoszeniu jakości oferowanych przeze mnie usług.”


Poznań

IMG_6417Kamil Lodziński

Teterapeuta II stopnia metody Growth Through Play System. Logopeda, nauczyciel w Specjalnej Szkole Podstawowej “Zakątek” W Poznaniu. Terapeuta relacji w Stowarzyszeniu “Potrafię wiecej”.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Ukończył liczne szkolenia dotyczące porozumiewania się w sposób wspomagający i alternatywny (AAC) zdobywając  rekomendacje ze Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania się w Kwidzyniu od dr Magdaleny Grycman. Ponadto uczestniczył w szkoleniach, które pozwoliły zgłębić wiedze na temat komunikacji i neurorozwoju: Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC); Stopnie I,II,III,IV; Stymulacja bazalna I i II, Terapia HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency) stopień I i II, Certyfikat kursu wprowadzającego, Neurostymulacja i praca na odruchach w celu wzmocnienia fundamentalnych podstaw rozwoju (ITEM – Szumiło), INPP „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Terapia dzieci z autyzmem (PSTB)

Doświadczenie zawodowe obejmuje 8 lat pracy z dziećmi i młodzieżą, którym każdego dnia staram się ułatwić komunikacje z otoczeniem tworząc indywidualne systemy komunikacyjne.


RODZICE


Zrzut ekranu 2015-04-08 o 18.22.41

Joanna Stronias