color-445324_1920

Szkoła będzie działać od godz 8:00 do 16:30

Plan dnia w szkole:

  • Umiejętności Dnia Codziennego – nauka i utrwalanie umiejętności samoobsługi, przywitanie grupy, ustalenie
    kalendarza. Wspólny posiłek oraz nauka podstawowych umiejętności życiowych.
  • Spotkanie Społeczności – jest to czas spotkań całą grupą uczniów, wspólne rozmowy o kalendarzu, planach, codziennych wydarzeniach.
  • Myślenie Idzie do Szkoły – zajęcia edukacyjne dla dzieci obejmujące przedmioty i materiał zawarty w podstawie programowej, jednakże w oparciu o zindywidualizowanie zajęć dla każdego ucznia. Sposób nauki jest oparty na zasadach aktywnej pedagogiki, czyli takiego sposobu podejścia do dziecka i prowadzenia zajęć, które pozwolą oprzeć zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności na pasjach, zainteresowaniach oraz aktywnościach ucznia, jako motywacji do angażowania się w doświadczenia edukacyjne oraz społeczne.
  • Zajęcia Artystyczno – Muzyczne– zajęcia z szeroko pojętą sztuką, które na celu mają budzenie kreatywności dzieci oraz umiejętności płynności myślenia, a także motoryki małej.
  • Ruch to Zdrowie – zajęcia z zakresu integracji sensorycznej oraz usprawniania motoryki dużej.
  • Zajęcia Growth Through Play System – indywidualne zajęcia terapii relacji oparte na zabawie.
  • Zajęcia ze Specjalistami – zajęcia z logopedą, psychologiem, terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, nauczycielem specjalnym dostosowane do potrzeb dzieci, aby każde z nich mogło rozwijać się w możliwie najlepszy i najbardziej wszechstronny sposób.
  • Poznać Świat – w każdym tygodniu uczniowie odbywają wycieczki które zapewniają możliwość uczenia się w szerszej społeczności w oparciu o program GPS tworząc ramy dla angażowania się w czynności dnia codziennego przyśpieszając rozwój i edukacje ucznia. Regularne Wycieczki obejmują: zakupy spożywcze, zaopatrzenie w środki higieniczne, korzystanie z transportu publicznego, wizyty w restauracjach, opieka i kontakt ze zwierzętami i przyrodą oraz wszystkie aktywności związane z zainteresowaniami osobistymi i edukacyjnymi uczniów.

 

Obszary pracy

Rozwój społeczno- komunikacyjny:  cele z curriculum rozwojowego GPS min. wspólne pole uwagi, dzielenie się doświadczeniami, samoregulacja, umiejetność rozwiązywania problemów społecznych wśród swojej klasy, a w rezultacie szerszej społeczności.

Rozwój emocjonalny:  rozumiem emocje swoje i innych, skąd się biorą i jak je wyrażać

Rozwój poznawczo- edukacyjny :  uczę się myśleć- nie odtwarzać, a podstawa programowa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb. Realizacja nastawiona na umiejętność rozumienia i logicznego myślenia.

Rozwój motoryczny: świadomość ciała, relacji przestrzennych

Uważamy że dzieci najefektywniej uczą się przez doświadczanie rzeczywistości, a my stwarzamy okazje i aranżujemy sytuacje, w których dzieci tzachęcone indywidualnymi zainteresowaniami mogą uczyć się zarówno na poziomie edukacyjnym, jak i emocjonalnym oraz społeczno-komunikacyjnym i motorycznym.