Szkolenie Growth trough Play System st. 2

Stań się Mistrzem !!

11-13 Sierpnia 2017

Zaździeż ” Ośrodek 12 Dębów”

12_parentpointingtobook

Czekamy na Ciebie!

Razem zmieniajmy podejście do pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.

 

O szkoleniu

 1263839_662215883791579_457418467_o
To szkolenie poszerzy Twoje umiejętności terapeutyczne o wiedzę z zakresu zaawansowanych technik terapii Growth Trough Play , funkcjonowania mózgu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dostarczając więcej rozwiązań oraz inspiracji. Wiedza tu zdobyta pozwoli Ci kontynuować naukę opanowania mistrzostwa w swojej pracy i pomoże stać się bardziej wyrozumiałym, przenikliwym i efektywnym terapeutą, który z uważnością patrzy na dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Pokaże jak stworzyć jasny kierunek rozwoju Twojego dziecka oraz jego przyszłych dokonań. Podczas szkolenia dowiesz się również jak przekazywać wiedzę i umiejętności na temat zasad metody GPS współpracownikom oraz rodzicom, zmieniając nie tylko sposób w jaki zajmujemy się dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale także sposób w jaki zajmujemy się sobą i rodzinami z którymi pracujemy.
To intensywne szkolenie pogłębi Twoja wiedzę poprzez unikalne spojrzenie na własną prace.

 

Dlaczego poszerzanie własnego warsztatu jest istotne

Trening jest podstawą rozwoju i osiągania postępów .Nasza praca  wymaga równowagi pomiędzy samodyscypliną, strukturą, skupieniem zorientowanym na cel a swobodnym przepływem, głębokim słuchaniem dziecka  kreatywną ekspresją i podążaniem. Jeśli chcemy osiągnąć mistrzostwo w pięknej sztuce wspierania rozwoju, musimy ćwiczyć pod okiem wielu nauczycieli.
Szkolenie tworzy bezpieczną i otwartą przestrzeń dla spotkania specjalistów poszerzających własną  praktykę  o  nowe narzędzia i wiedzę. Podczas szkolenia będziemy eksplorować obszary rozwoju dziecka, rozwoju własnego jak i  rodziców  oraz  różne połączenia zachodzące pomiędzy nimi. . Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kolejnych narzędzi wspierających rozwój dziecka, samoświadomość własnych procesów emocjonalnych, wprowadzenia do pracy i wsparcia rodzicow oraz materiały do osadzenia własnej pracy w pewnych strukturach , pomiaru postępów i ustrukuralizowania  pracy .

Co oferuje szkolenie:

 • wiedzę i praktykę z zakresu sprawnego rozpoznawania stanów zaangażowania dziecka i doboru odpowiednie technki;
 • umiejętność tworzenia zabaw i kreatywnych aktywności na podstawie  celów i programu;
 • zaawansowane operowanie curriculum rozwojowy w wyznaczania celów i luk rozwojowych
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania mózgu i układu nerwowego dzieci z ASD .
 • wiedzę dotyczącą wyzwań w zakresie samoregulacji i stanów pobudzenia dziecka w spektrum autyzmu
 • wprowadzenie do pracy z rodzicami
 • wspieranie i motywowanie rodziców w realizacji wyznaczonych celów
 • informacje o samorozwoju i własnej postawie
 • świadomość własnych procesów emocjonalnych i mentalnych .
 • zarządzanie własnym potencjałem i jakością w pracy z dzieckiem i rodzina .
 • uprawnienia do tworzenia indywidualnych  programów rozwojowych  dla dzieci.

 


 

SYSTEM ROZWOJU POPRZEZ ZABAWĘ STOPIEŃ 2 PROGRAM SZKOLENIA

Lekcje online ( praca w domu):

 • rozpoznawanie stanów zaangażowania . Przegląd
 • brak zaangażowania. Rozpoznawanie i dobór technik
 • zaangażowanie wspierane. Rozpoznawanie i dobór technik
 • zaangażowanie optymalne. Rozpoznawanie i dobór technik
 •  3 video feedback

3 dniowe Szkolenie Wyjazdowe :

Warsztaty pracy wewnętrznej: Samorozwój i praca własna w zakresie emocji, własnego potencjału,.

Poszerzanie perspektywy , odnajdywanie własnych unikatowych jakości, rozpoznawanie własnych blokad, ograniczeń , schematów i transformowanie ich . Wspeiranie własnej intuicji i wewnętrznej prawdy.

Warsztaty i Wykłady: 3 dniowy staż na obozie terapeutycznym

 • Zaburzenia Modulacji Sensorycznej
 • Samoregulacja i narzędzia wspierania w nauce samoregulacji
 • Tworzenie profesjonalnych programów pracy (curriculum) oraz pomiar postępów
 • Tworzenie zabaw i odkrywanie własnej kreatywności
 • Planowanie aktywności i  własnej pracy
 • Praca z Rodzicami wprowadzenie

Praktyka

 • sesje zabaw z dzieckiem pod okiem specjalistów
 • obserwacja pracy terapeutów Gps  podczas obozu
 • spotkania zespołów
 • obserwacja pracy z rodzicami
 • feedback
 • warsztaty rozwoju osobistego

 

Półroczna Superwizja i Wsparcie

Konsultacje skype
Egzamin 

 • dostarczenie 1 nagrania

 


 

Informacje organizacyjne

Data: ……………………
Miejsce : …………..
Inwestycja w szkolenie : 2600 zł ( + zakwaterowanie na 2 warsztatach wyjazdowych)
Koszty zakwaterowania :

 

Prowadzący

Kat Houghton twórczyni podejścia Growth through Play System.

IMG_9077Kat Houghton specjalizuje się w podejściu do autyzmu skoncentrowanym na rodzinie, założyciel Relate to Autism, Kat Houghton zajmuje się wypełnieniem luki pomiędzy obecnymi opublikowanymi badaniami w leczeniu autyzmu a szkoleniami dla rodziców z tego zakresu.

Od 2000 roku Kat pracowała bezpośrednio z ponad 900 rodzinami. Praca indywidualna, bezpośrednio z dziećmi w pokoju zabaw w USA i Wielkiej Brytanii, Kat ma szerokie praktyczne doświadczenie z całym spektrum autyzmu. Niezliczone godziny zabaw na podłodze. Doświadczenie to stanowi trzon całej jej pracy z rodzicami. Poprzez delikatne, samo-refleksyjne, podejście skoncentrowane na drugim człowieku Kat pomaga rodzicom znaleźć spokój emocjonalny po diagnozie dzieci podczas praktycznego szkolenia opartego na faktach leczenia autyzmu. Poprzez pracę indywidualną, pracę z rodziną w domu a także dużych grupach w USA, Brazylii, Europie lub na Bliskim Wschodzie, Kat pomaga rodzicom na nowo odkryć radość z dzieci, ich własną kreatywność w zabawie i zaufanie do własnych kompetencji rodzicielskich.

Współtwórca oprogramowania iLumivu: Software for Humanity oraz założyciel organizacji Relate to Autism
Pracowała w Private Autism Center of America i jako terapeutka dzieci, nauczyciel, konsultant
Wykształcenie: Lancaster University, University of Edinburgh


Iwona Wojtasik 

img_3471-kopiaZałożyciel Fundacji zrozumieć Autyzm, certyfikowany trener i nauczyciel metody Growth through Play System. Prowadzi  szkolenia 1 i 2 st. dla specjalistów, konsultacje i warsztaty dla rodziców, oraz superwizje. Jest opiekunem rodzin i zespołów specjalistów  pracujących  metoda Growth throigh Play.

Ukończyła uczelnie wyższe na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu i szkolenia w Relate to Autism USA, była również uczestnikiem szkolenia Start- Up w Londynie. Jej doświadczenie obejmuje około 10 lat pracy terapeutycznej 1:1 w pokoju zabaw z dziećmi, Budowania Zespołów  Terapeutycznych i Motywacji, Obecnie zaangażowana jest w stworzenie internetowej platformy olnine. Iwona intensywnie współpracuje w ramach Fundacji z organizacjami i placówkami w Polsce, USA i na Węgrzech. W pracy z dziećmi czerpie również  z psychologii rozwojowej, koncepcji Jospera Juula i terapii systemowej oraz NVC.

Prywatnie jest mamą 6 letniej Anastazji wychowywanej w duch relacji i wolność.. Fascynuje ją drugi człowiek, jego perspektywa, piękno i różnorodność. Uwielbia ,śpiewać i wsłuchiwać się w świat dzieci.


 

Formularz zgłoszeniowy

 mniej niż dwa lata więcej niż dwa lata

* Zgodnie z art 24ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002 r Nr 101 poz 926 z późn zm) informujemy że administratorem danych osobowych jest Fundacja Zrozumieć Autyzm z siedzibą w Al1 Maja 45 m 8 w Łodzi 90-740 Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Fundacje Zrozumieć Autyzm w celu realizacji szkolenia. Informujemy że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania Podanie tych danych jest dobrowolne. *

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia.

* Akceptuję regulamin

REGULAMIN SZKOLENIA Growth through Play System st 2