Szkolenie Growth trough Play System™ st. 2

Prowadzenie zindywidualizowanej terapii i Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych w systemie Growth trough Play System 

Stań się Mistrzem !!

Rozpoczęcie Kwiecień 2019. 

 

Czekamy na Ciebie!

Razem zmieniajmy podejście do pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.

 

O szkoleniu

To szkolenie poszerzy Twoje umiejętności terapeutyczne o wiedzę z zakresu zaawansowanych technik terapii Growth Trough Play , funkcjonowania mózgu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dostarczając więcej rozwiązań oraz inspiracji. Wiedza tu zdobyta pozwoli Ci kontynuować naukę opanowania mistrzostwa w swojej pracy i pomoże stać się bardziej wyrozumiałym, przenikliwym i efektywnym terapeutą, który z uważnością patrzy na dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu . Pokaże jak stworzyć jasny kierunek rozwoju Twojego dziecka oraz jego przyszłych dokonań.
Podczas szkolenia dowiesz się również jak przekazywać wiedzę i umiejętności na temat zasad metody GPS współpracownikom oraz rodzicom, zmieniając nie tylko sposób w jaki zajmujemy się dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale także sposób w jaki zajmujemy się sobą i rodzinami z którymi pracujemy.

Szczegóły Programu


To intensywne szkolenie pogłębi Twoja wiedzę poprzez unikalne spojrzenie na własną prace.


 

Co oferuje szkolenie:

 • wiedzę i praktykę z zakresu sprawnego rozpoznawania stanów zaangażowania dziecka i doboru odpowiednie technki;
 • umiejętność tworzenia zabaw i kreatywnych aktywności na podstawie  celów i programu;
 • zaawansowane operowanie curriculum rozwojowy w wyznaczania celów i luk rozwojowych
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania mózgu i układu nerwowego dzieci z ASD .
 • wiedzę dotyczącą wyzwań w zakresie samoregulacji i stanów pobudzenia dziecka w spektrum autyzmu
 • wprowadzenie do pracy z rodzicami
 • wspieranie i motywowanie rodziców w realizacji wyznaczonych celów
 • informacje o samorozwoju i własnej postawie
 • świadomość własnych procesów emocjonalnych i mentalnych .
 • zarządzanie własnym potencjałem i jakością w pracy z dzieckiem i rodzina .
 • uprawnienia do tworzenia indywidualnych  programów rozwojowych  dla dzieci.

 

Szczegóły Programu


Dlaczego poszerzanie własnego warsztatu jest istotne

 

 

Trening jest podstawą rozwoju i osiągania postępów .Nasza praca  wymaga równowagi pomiędzy samodyscypliną, strukturą, skupieniem zorientowanym na cel a swobodnym przepływem, głębokim słuchaniem dziecka  kreatywną ekspresją i podążaniem. Jeśli chcemy osiągnąć mistrzostwo w pięknej sztuce wspierania rozwoju, musimy ćwiczyć pod okiem wielu nauczycieli.
Szkolenie tworzy bezpieczną i otwartą przestrzeń dla spotkania specjalistów poszerzających własną  praktykę  o  nowe narzędzia i wiedzę. Podczas szkolenia będziemy eksplorować obszary rozwoju dziecka, rozwoju własnego jak i  rodziców  oraz  różne połączenia zachodzące pomiędzy nimi. . Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kolejnych narzędzi wspierających rozwój dziecka, samoświadomość własnych procesów emocjonalnych, wprowadzenia do pracy i wsparcia rodzicow oraz materiały do osadzenia własnej pracy w pewnych strukturach , pomiaru postępów i ustrukuralizowania  pracy .

 

 Szkolenie st. 2 to 6 miesięczna  intensywna praca  podzielona na 3 Moduły podczas , których będziemy eksplorować trzy obszary tematów niezbędnych do sprawnego łatwego poruszania się w  procesie terapii dziecka i współpracy z rodziną. To również czas wymiany i czerpania ze wsparcia grupy jaką utworzymy.

 

 


Informacje organizacyjne

Data:
27 Kwietnia 2019 godzina 19:00 – Warsztat Online
Zjazd warsztatowy: Maj- Czerwiec 2019 ( termin ustalany z grupą)
Miejsce : ……………………
Inwestycja w szkolenie : 2600 zł ( + zakwaterowanie na 5 dniowym warsztacie wyjazdowym)
Koszty zakwaterowania :

 

REGULAMIN SZKOLENIA Growth through Play System st 2