Czy GPS TM (Rozwój przez Zabawę) to tylko podążanie za dzieckiem? Nie

 

Podążanie za dzieckiem to fundament . Tutaj  zaczyna się relacja i zaangażowanie dziecka z tego wypływa dalsza nauka . Bez zaangażowania i odwzajemnionej relacji nauka jest ciężka a czasem niemożliwa. Ale rodzice i terapeuci muszą zrobić znacznie więcej, aby zacenić dziecko do eksplorowania  świata  i nauki.   Każde dziecko z autyzmem to indywidualna jednostka, przed którą stawia się wyzwania, jednostka, która jest silna, tak jak każda inna.

Dlatego naszym głównym założeniem jest to, abyśmy znaleźli się w takim świecie, jaki widzi go dziecko a nie pokazywali mu jak świat POWINIEN być spostrzegany. Poprzez wniknięcie do świata dziecka w celu porozumienia się z nim jesteśmy w stanie zachęcić go do spojrzenia na świata w taki sposób, jak my to robimy.

Taki proces powoduje, że każda strona uczy się czegoś nowego i docenia tą drugą stronę.

 

Czy GPS TM ( Rozwój przez Zabawę) to więcej niż zabawa? Tak

 

Zabawa jest kluczowym elementem GPS ale jest również, jedną z części całego procesu. Zabawa tworzy pozytywne emocje  radości, podekscytowania, ciekawości, pozytywnej relacji i pełnego ciepła zaangażowania. Dzięki zabawie rodzice mogą wejść w świat dziecka i stopniowo go rozwijać. I to jest to, gdzie zaczyna się wspólna podróż. Wszyscy uczymy się najlepiej przez doświadczenia, które nas interesują. GPS tworzy relacje dzięki,  którym dzieci będą mogły się rozwijać i uczyć społecznego świata, komunikacji , rozwiązywania problemów, myślenia dynamicznego i uogólniać.

Oprócz zabawy,  GPS określa cele rozwojowe oparte na diagnozie społeczno -komunikacyjnej i tworzy  kontekst do pokonywania wyzwań. Uczy reagowania na innych, mowy niewerbalnej i werbalnej, dzielenia się doświadczeniami i naprzemiennej odwzajemnionej interakcji.

 

Czy starsze dzieci mogą korzystać z tej formy pomocy? Tak

 

Niezależnie od wieku to, co jest najważniejsze to budować relację rozwijać i uczyć w odniesieniu do zainteresowań dziecka. Bez znaczenia, czy to dotyczy  puszczania samochodzików czy specjalistycznej konstrukcji pojazdów jest miejscem do rozpoczęcia nauki.

Zainteresowania połączone z pozytywnymi  emocjami i pragnieniem ,są  mocnym klejem dla relacji. W przepadku starszych dzieci GPS wykorzystuje te same  zasady zaangażowanie- utrzymanie- wyzwanie – rozwijanie oraz wiele innych technik. Tak samo jak w przypadku młodszych dzieci odnosimy się do  oceny etapów  społeczno – komunikacyjnych.  8 letnie dziecko nadal możne mieć problemy z poziomu dziecka dwu letniego.

Czy GPS TM ( Rozwój przez Zabawę) możne być połączone z innymi terapiami ?Tak

 

Inne terapie takie jak edukacyjne czy neorologiczne, logopedyczne  mogą być bardzo pomocne. Ale, aby były wsparciem dla dziecka powinny korzystać z filozofii i zasad podejścia opartego na relacjach i zabawie.  Zaczynając od zainteresowań dziecka mogą podążać dalej. Kiedy dziecko jest zmotywowane  interwencja ma więcej korzyści i jest skuteczniejsza. Każda terapia możne być oparta na zabawie, gdzie zachęcamy dziecko do myślenia a nie biernego powtarzania wzorów.

Czy można używać sekwencyjnego powtarzania czynności kiedy stosujemy GPS TM (Rozwój przez Zabawę)? tak

 

Cześć dzieci będzie potrzebowała praktyki pewnych umiejętności aby, moc zrobić  je na własną rękę np. jak, wiązanie butów czy ubieranie się. Włączając w to zabawę i zainteresowania dziecka czynność ta będzie bardziej skuteczna i mniej nieprzyjemna dla dziecka niż czyste powtórzenia.

 

Czy GPS TM (Rozwój przez zabawę) jest użyteczne w pracy nad takimi zachowaniami jak agresja autoagresja ?Tak

 

Dzieci zawsze maja powód dla swoich zachować.  Dyskomfort, gniew, lęk  problemy z przetwarzaniem sensorycznym , system nerwowy, który nie jest pod kontrolą doprowadza dziecko do różnych zachowań. Wiedząc z jakiego obszaru wyłania się to zachowanie czyli analizując  potencjalną przyczynę, możemy efektywnie zapobiegać i radzić sobie z takimi zachowaniami.

Growth through Play System wyróżnia kilka możliwych obszarów skąd mogą pochodzić  te zachowania oraz stosuje zestawy techniki pracy w zależności od obszaru.

 

Czy GPS TM ( Rozwój przez Zabawę) jest użyteczne w racy nad zachowaniami auto- stymulacyjnymi i powtarzalnymi?

 

Kiedy dziecko macha rękoma, podskakuje czy opukuje przedmioty, to może próbować  rozładowania lęk  i  może to być kojące dla niego, kiedy wykonuje tą czynność.  Dziecko, może  potrzebować tego ruchu do samoregulacji i  aby uporządkować własne odczucia

Zachowania te mogą mieć jeszcze wiele innych przyczyn ( nie każdej z nich możemy być świadomi). Ale  jesteśmy pewni ,że mają  one swoje znaczenie.

Growth through Play używa wielu technik wykorzystywania tych właśnie zachowań do budowania interakcji i komunikowania się z  dziećmi.

Jeśli tylko symptomy mają odbiorce,  zaraz pojawia się kolejne zachowanie aby zaspokoić emocjonalne potrzeby dziecka.

Chodzi o to, że jeśli potraktujemy te dźwięki i zachowania jako  cześć konwersacji jaka zachodzi pomiędzy mózgiem a ciałem ( gdzie mózg wysyła wiadomość do ciała zrób to a ciało odsyła informacje zwrotną zrobione)możemy nauczyć się rozmawiać w sposób dla dziecka bezpieczny i spokojny. Patrząc na to, jak dziecko rozmawia samo ze sobą , jakie informacje zwrotne  daje sobie, gdzie jest skupiona uwaga i  jakie to ma znaczenie dla mózgu, bedziemy wiedzieć co rozpoznaje jego mózg jako bezpieczny język.

Czy w terapii GPS TM (Rozwój przez zabawę) wprowadza się jakieś ograniczenia dla dziecka?

 

Ograniczenia oczywiście są , ale muszą być wprowadzane z ciepłem i łagodnością.

Nie trzeba straszyć dziecka nasza przewagą . One prawdopodobnie  już teraz maja wystarczającą ilość strachu.

 

Jesteśmy zainteresowani programem GPS, chcielibyśmy go włączyć w aktualną terapię dziecka , ale mieszkamy ponad 300km od Łodzi. Czy jest dla nas jakaś alternatywna droga? Tak. 

 

Prowadzimy wiele rodzin z całej Polski w systemie konsultacyjnym. Obejmuje on  wizyty u nas raz na trzy miesiące w celu oceny postępów dziecka, diagnozy kolejnych etapów społeczno-komunikacyjnych GPS, wytyczenia kolejnych celów pracy terapeutycznej oraz zaplanowaniu aktywności i zabaw dla dziecka. Oprócz tego zachęcamy rodziców do uczestnictwa w naszych warsztatach, które uzupełniają spotkania indywidualne. Oferujemy także nowa usługę w postaci 5 dniowego Intensywnego programu dla Dziecka i Rodzica.

 

W mojej okolicy jest kilka rodzin które chciałyby rozpocząć program GPS, czy jest jakaś inna opcja poza przyjazdem do Państwa.?Tak.

 

W przypadku większej ilości rodzin z jednego miasta i po dopasowaniu terminu do wszystkich zainteresowanych, istnieje opcja w której nasz konsultant i terapeuta przyjedżają do Państwa.