Profil Społeczno- Komunikacyjny

DIAGNOZA SPOŁECZNO- KOMUNIKACYJNA (GROWTH THROUGH PLAY SYSTEM)

Diagnoza Społeczno-Komunikacyjna (Growth through Play System) jest narzędziem, do zbadania aktualnego poziomu umiejętności z zakresu podstawowych sfer rozwojowych, społeczno-komunikacyjnych.

Diagnoza Społeczno-Komunikacyjna (Growth throw Play System) ma swoje korzenie w psychologii rozwoju człowieka, jak również czerpie ze współczesnych programów terapeutycznych takich jak:

The SCERTS (autorstwa wielodyscyplinarnego zespołu m.in. Barry Prizant, Amy Wetherby, Emily Rubin, Amy Laurent and Patrick Rydell
Narzędzie diagnostyczne Autism Diagnostic Observation Schedule(autorstwa Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela DiLavore i Susan Rishi)
RDI (Steven Gutstein and Rachelle Sheely )

Każdy człowiek rozwija się poprzez interakcje z otaczającym go światem, a zwłaszcza poprzez interakcje z innymi ludźmi. Każdy człowiek potrzebuje nawiązywania relacji międzyludzkich po to, aby żyć i rozwijać się. Poprzez nawiązywanie interakcji społecznych uczymy się wszystkiego – jak się porozumiewać, jak myśleć, w jaki sposób działać, uczyć się i jak radzić sobie z uczuciami i emocjami.
Jakość stosunków, zwłaszcza w we wczesnej relacji dorosły-dziecko wpływa na nasz poznawszy, emocjonalny i społeczny rozwój? Cechy każdej relacji pomiędzy dwojgiem ludzi są określone poprzez zachowanie jednej osoby w stosunku do drugiej. Obie strony odgrywają dużą rolę w kształtowaniu, jakości kontaktów

profil społeczno- komunikacyjny gps


GPS (growth through play system) to narzędzie przeznaczone dla rodziców, które pomoże odnaleźć kluczowe kroki pominięte w rozwoju Twojego dziecka. Po zdefiniowaniu brakujących elementów dostarczymy wskazówek, aktywności i oceny rozwoju dziecka, które pomogą Ci rozpocząć prace nad brakującymi umiejętnościami.
Istnieje naturalny porządek lub sekwencja w sposobie rozwoju dzieci. Uczymy się czołgać, zanim będziemy mogli chodzić i na długo, zanim będziemy mogli jeździć na rowerze czy robić przewroty. Kiedy określisz gdzie obecnie znajduje się Twoje dziecko na profilu społeczno – komunikacyjnym możesz rozpocząć prace z poziomu, który przyniesie Ci wyniki znacznie szybciej.

Wszystkie proponowane aktywności są przedstawione w formie zabawy, nie wymagają żadnego specjalistycznego sprzętu i przeznaczone są do pracy w domu.. Należy pamiętać, iż każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju, jego układ nerwowy samo reguluje się w różny sposób, z różnym natężeniem, zależnym od wielu czynników zewnętrznych. Każde dziecko jest pasjonatem innej zabawy, jedni wolą samochody, klocki, kartki, pudełka- to jest ich naturalna aktywność i motywacja do interakcji. Aby łatwiej i szybciej wejść z nim w kontakt, najlepiej podążać za tą naturalną drogą.

częśc testowa growth through play system gps


Test Growth trough Play nie jest zamiennikiem diagnoz i terapii stosowanych w placówka terapeutycznych, ale drogą do lepszego poznania dziecka i pogłębiania waszych relacji

Test GPS został podzielony na trzy części. Każda z nich odpowiada kolejnemu etapowi rozwojowemu:

1. Partner społeczny -dziecko używa mniej niż 10 wyrażeń
2. Partner komunikacyjny- dziecko regularnie stosuje więcej niż 10 słów lub wyrażeń jednak mniej niż 20 kreatywnych kombinacji słów
3. Partner w rozmowie- dziecko swobodnie opanowało i regularne stosuje przynajmniej 20 kreatywnych kombinacji słów

Pięć sfer rozwoju

1. Wzajemne Interakcje
2. Reagowanie na Innych
3. Dzielenie się Intencjami
4. Dzielenie się Doświadczeniami
5. Zabawa

Należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się każdej z tych sfer, aby dowiedzieć się czy dziecko opanowało płynnie umiejętności przewidziane dla jego wieku rozwojowego. To jest nasza baza, od tego zaczynamy naszą podróż w świat terapii rozwojowej przez zabawę.

Zamieszczone pytania testowe są szczegółowe i dotyczą wielu umiejętności dziecka, jeśli będziesz miał wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.
Niektóre z pytań będą dotyczyć tego, co robi dziecko, gdy Ty nie inicjujesz kontaktu. Inne pytania dotyczą tego, czym interesuje się dziecko, kiedy Ty niczego nie sugerujesz. Odpowiedz na jak najwięcej pytań, oczywiście w miarę Twoich możliwości. Jeśli są pytania, na które nie znasz odpowiedzi, zanotuj treść i swoje uwagi (np., dlaczego nie jesteś pewien).
Po odpowiedzi na wszystkie pytania będziemy mogli określić poziom funkcjonowania społeczno-komunikacyjnego.

raport społeczno-komunikacyjny


W całości wypełniony test, pokazuje jak Twoje dziecko aktualnie funkcjonuje w pięciu kluczowych obszarach rozwoju: odwzajemniona interakcja, reagowanie na innych, dzielenie intencji, dzielenie doświadczeń, zabawa.Intencją profilu jest zrozumienie jak najlepiej pomóc dziecku rozwijać swój potencjał. To nie ,,ocena” ani ,,wynik” wartościujący jego aktualny poziom. Test jest skonstruowany dla rodziców, aby mogli zobaczyć mocne strony dziecka oraz wyzwania rozwojowe, dzięki czemu mogą wybrać obszar, na który należy zwrócić szczególną uwagę.

Po wykonaniu testu otrzymujesz Ocenę Rozwoju Społeczno- Komunikacyjnego Dziecka, cele , szczegółowy opis zestawu zabaw i aktywności do wypróbowania dla poszczególnych wyzwań oraz zalecenia dotyczące stylu interakcji odpowiedniego do aktualnego poziomu rozwoju dziecka

 Profil Społeczno- Komunikacyjny