SLAJD AUTYZM 0001

 

Witamy w miejscu gdzie  najważniejsze jest dziecko.Uznajemy,że zabawa jest bramą do prawdziwego i trwałego rozwoju społecznego dziecka z autyzmem.

Oferujemy sesje zabaw i konsultacje  z  wysoko wykwalifikowanymi specjalistami , którzy spędzili dziesiątki godzin pracy  1:1 z dziećmi z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi.

Nasz program terapii zapewnia długa listę korzyści w tym coraz lepszą interakcję z dzieckiem, lepszy kontakt wzrokowy, rozwój mowy i komunikacji niewerbalnej. Najważniejsze ,że robimy więcej uczymy rodziców jak korzystać z tych technik i metod poprzez indywidualne szkolenie i obserwację pracy specjalistów z ich dzieckiem.

Pomagamy również rodzicom

 • Pogodzić się emocjonalnie z diagnozą
 • Zredukować stres i poprawić samopoczucie
 • Przystosować metody wychowawcze do potrzeb rozwojowych dziecka
 • Zidentyfikować kluczowe etapy rozwoju społeczno-komunikacyjnego dziecka
 • Włączyć dziecko do radosnej, głębokiej i odwzajemnianej interakcji, aby pomagać mu się uczyć

 

Nasz  program terapii pomoże:

• Stworzyć silne podstawy społeczne dla dziecka
• Zwiększyć kontakt wzrokowy u dziecka
• Poprawić komunikację niewerbalną
• Rozwijać mowę dziecka
• Rozwijać u dziecka chęć do aktywnej zabawy i interakcji
• Pogłębić relacje z dzieckiem
• Utrzymać dobre samopoczucie rodzica

Nasze podejście bazuje na:

Rozwoju przez nawiązywanie relacji międzyludzkich

Każdy człowiek rozwija się poprzez interakcje z otaczającym go światem, a zwłaszcza poprzez interakcje z innymi ludźmi. 

Jakość stosunków, zwłaszcza w we wczesnej relacji dorosły-dziecko wpływa na nasz poznawszy, emocjonalny i społeczny rozwój. Cechy każdej relacji pomiędzy dwojgiem ludzi są określone poprzez zachowanie jednej osoby w stosunku do drugiej. Obie strony odgrywają dużą rolę w kształtowaniu, jakości kontaktów. Dlatego pomagamy rodzicom dzieci z autyzmem tworzyć relacje, które sprzyjają głębszej interakcji społecznej, komunikacji i uczeniu się. Poprzez nawiązywanie interakcji społecznych uczymy się wszystkiego – jak się porozumiewać, jak myśleć, w jaki sposób działać, uczyć się i jak radzić sobie z uczuciami i emocjami.

Nauce przez Zabawę

Terapia przez Zabawę (ang. Growth throuh Play System ) integruje podejście oparte na relacjach społecznych i zabawie jako część całego procesu terapeutycznego. Bazując na wieloletnim połączeniu praktycznego doświadczenia, mądrości wielu praktyków, a także wynikach najbardziej aktualnych badań , pomagamy każdej rodzinie z osobna. Interakcje są zazwyczaj rozwijane za pośrednictwem zabaw, gdzie nacisk kładziemy głównie, w jaki sposób bawimy się razem a nie na to, w co lub, jaką aktywność wykonać.

W terapii skupiamy się na:

Nauce (w kontekście zabawy, zaangażowania i pozytywnych emocji) takich umiejętności jak:

 • społeczne, spontaniczne inicjowanie
 • interakcję
 • przyjemność dzielenia i współdziałania
 • zabawa, w szczególności symboliczna
 • dzielenie wspólnego pola uwagi
 • komunikacja (werbalna i niewerbalna)

Określamy, które z tych fundamentalnych umiejętności społecznych zostały osiągnięte i jakie powinny pojawić się następnie według prawidłowego wzorca rozwojowego. Dzięki temu możesz skupić się właśnie na nich.

Rozpoznawaniu mocnych stron dziecka i jego wyzwań

Obserwując, bez osądzania , mamy pełny obraz każdego dziecka jego mocnych stron i obszarów które są dla niego wyzwaniem. Zaczynamy od docenia tego co, dziecko już robi i pielęgnowania tych nasion rozwoju. Edukacja rodziców, w rozpoznawaniu kluczowych umiejętności pomaga zachęcić do szybszego rozwoju.

Dostosowaniu swojego Interaktywnego Stylu 

Uznając priorytet tego w jaki sposobu tworzymy nasze relacje z dzieckiem ponad to w co jesteśmy zaangażowani, możemy skupić się na radości z relacji międzyludzkich. To jest to co inspiruje dzieci z autyzmem do tego że chcą angażować się bardziej i bardziej i chcą uczyć się jak być silnym społecznym partnerem Wrażliwość na dziecko w każdej chwili pomaga tworzyć interakcje społeczne, które są łatwe i przyjemne dla was obojga. Ten styl interakcji znacznie zwiększa rozwój poznawczy dzieci, komunikacyjny i emocjonalno-społeczny.

Wyborze Odpowiedniego  Momentu

Większość dzieci z autyzmem i podobnymi opóźnieniami doświadczają trudności w przetwarzaniu sensorycznym . Obserwując, bez osądzania, możemy zrozumieć, co system sensoryczny dziecka nam mówi . W odpowiedzi na tę informację jesteśmy w stanie rozpoznać, kiedy dziecko jest dostępne dla uczenia się i interakcji społecznych i gdy dziecko potrzebuje pomocy w regulacji jego układu nerwowego. Wiedza, jak zapewnić zarówno fizyczne, jak i społeczne środowisko , aby pomóc dziecku najlepiej uczyć się , angażować i bawić jest niezbędne do poprawy rozwoju.

Społeczny  Magnes

Interakcje społeczne inicjowane przez dziecko są wykładniczo mocniejszym narzędziem społecznego uczenia się i neuronowego rozwoju niż te zainicjowane przez kogoś innego. Nauka , jak zachęcać dziecko aby było chętne do inicjowania interakcji społecznych i zrobić to umiejętnie(sprawnej) odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu rozwoju społecznego.

Tworzeniu Spontanicznych możliwości uczenia się

Wszystkie dzieci uczą się przez zabawę, zwłaszcza wokół tematów, którymi są obecnie zainteresowane Zrozumienie jak rozwijać u dziecka z bieżący zainteresowań działalności rozwojowo-dostosowane pozwala przekształcić dowolne interakcje w potężne możliwości uczenia się. 

 

 

Dodaj komentarz