Dobre samopoczucie na pierwszym miejscu

O podejściu do terapii

Fundacja Zrozumiec Autyzm oferuje metodę, która w znaczący sposób może podnieśc efekty aktualnego procesu terapii. „Rozwój poprzez zabawę”,jako terapia relacji społecznych,komunikacji i więzi stanowi ważne  uzupełnienie holistycznego podejścia do dziecka dając szanse na prawidłowy rozwój. Wykorzystujemy dziesięciolecia pracy opartej na

Inicjowanie interakcji

dlaczego to jest ważne? Wzajemne kontakty to proces dwukierunkowy. Pomyśl o konwersacji, gdzie tylko ty wkładasz cały wysiłek, aby utrzymać rozmowę. Twój partner może podążać za rozmową i odpowiadać na twoje pytania, ale nie daje żadnych komentarzy i nie rozpoczyna

Podejście do autyzmu

podejście do autyzmu (gps) Zacznijmy od uznania i docenienia, że każde dziecko jest inne, każdy przejaw autyzmu jest inny. Nie ma jednego systemu, nie ma jednej metody, która działa dla każdego dziecka.W związku z tym naszym priorytetem jest znalezienie najbardziej

12