Bezpłatne zajęcia Growth through Play System

 Wielkie uznanie dla  Pani Małgorzaty Czyż!

Dzięki zaangażowaniu i współpracy Pani Dyrektor, Kadry Pedagogicznej i rodziców Publicznego Przedszkola nr 3 w Pszowie, dzieci z autyzmem otrzymały dofinansowanie na około  10 godzin tygodniowo terapii Growth through Play System.


Większość rodzin nie ma do tych metod dostępu. Jest to spowodowane głównie bardzo małą liczbą wyszkolonych specjalistów, barierą językową i wysokimi kosztami. Dzięki wysiłkom Pani Małgorzaty Czyż, dzieci autystyczne z przedszkola w Pszowie będą mogły korzystać z najnowszych metod terapeutycznych opracowanych przez naukowców z USA.

Dla wielu dzieci autystycznych to jedyna szansa na skorzystanie z nowych i trudno dostępnych form pomocy.

Zajęcia będą odbywać się w specjalnie przygotowanym pokoju. Terapię prowadzić będzie Małgorzata Czyż, która ukończyła nasze szkolenie dla specjalistów Growth through Play System st.1 i nadal doskonali swoje umiejętności przygotowując się do kolejnych stopni
http://zrozumiecautyzm.pl/terapia/#content

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 3
ul. Gen. Wł. Andersa 8, 44-370 Pszów
tel./fax (032) 454-08-40

Gratulujemy!

 Bezpłatne zajęcia Growth through Play System