Asystent Cień Dziecka ze Spektrum Autyzmu  w przedszkolu i szkole

Praktyczne strategie wspomagania rozwoju społeczno- komunikacyjnego
i edukacyjnego oraz integracja dziecka w środowisku przedszkolnym.

czas trwania: 9:00-17:00
koszt: 200 zł
prowadzący:  Katarzyna Pabich, Magdalena Majewska
termin: 29 Wrzesnia 2018
miejsce: Łódź,

zgłoszenia  : info@zrozumiecautyzm.pl w tytule wpisując ” Warsztaty Asystent Cień”


12_parentpointingtobookSzkolenie to przeznaczone jest dla wszystkich terapeutów, studentów i nauczycieli pracujących jako asystenci cienie oraz nauczycieli wspierających, a także dla wszystkich tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak wspierać adaptację i rozwój dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu.

 

Na szkoleniu będziemy omawiać następujące zagadnienia:

– rola asystenta cienia i jego miejsce w przedszkolu;

– podstawy metody Growth Through Play System;

– praktyczne informacje o działaniu asystenta cienia np:

 

 

o       Jak obserwować dziecko?

o       Jak wspierać rozwój dziecka w przedszkolu?

o       Jak integrować dziecko z innymi przedszkolakami?

o       Jak rozpoznać gotowość dziecka do udziału w zajęciach?

o       Kiedy i jakie wyzwania stawiać dziecku?

o       Jak nauczyć dziecko reguł społecznych?

o       Jak wyznaczać granice i oczekiwania?

o       Jak dostosować środowisko przedszkolne do potrzeb dziecka w spektrum autyzmu?

o       Jak współpracować z personelem przedszkola?

o       Jak współpracować z rodzicami? 

A to wszystko w nurcie terapii rozwojowej Growth Through Play System (rozwój przez zabawę i nawiązywanie relacji) i w oparciu o responsywny model interakcji. Szkolenie prowadzone będzie metoda warsztatową, nastawione na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności oraz zaplanowanie indywidualnych strategii działania.