Asystent Cień Dziecka ze Spektrum Autyzmu w przedszkolu

Praktyczne strategie wspomagania rozwoju społeczno- komunikacyjnego i edukacyjnego oraz integracja dziecka w środowisku przedszkolnym.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, terapeutów oraz studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych chcących poszerzać wiedzę dotyczącą rozwoju oraz funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym oraz poznać praktyczne strategie pracy terapeutycznej oraz integracyjnej z grupą rówieśniczą.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jakie są potrzeby rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym
 • co o rozwoju przedszkolaka mówi psychologia rozwoju dziecka
 • jak dostosować środowisko przedszkolne do potrzeb dziecka ze spektrum autyzmu
 • jak współpracować z nauczycielami, rodzicami, innymi specjalistami- zespół
 • dlaczego ważny jest kontakt z innymi dziećmi- integracja
 • z jakimi wyzwaniami i trudnościami mierzy się dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu- jak mu pomóc  i wspomagać w procesie terapeutyczno-edukacyjnym
 • motywacja dziecka- jak ją wykorzystać w praktyce
 • pomoce do zajęć- jak je tworzyć na potrzeby konkretnego dziecka
 • propozycje zabaw integracyjnych
 • opracowanie indywidualnych strategii działania
 • dokumentacja- jak odczytywać orzeczenia i opinie z PPP, jak wykorzystać je do pracy na terenie przedszkola

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, nastawione na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności oraz zaplanowanie indywidualnych strategii działania.

Szkolenie jednodniowe, odbędzie się w godzinach 9-17, przewidziana przerwa obiadowa.

Termin 17.05.2014 (sobota) liczba miejsc 15-20 osób

Koszt- opłata do 10 kwietnia 150 zł po 10.04.2014 koszt 170zł.

Szkolenie zakończone zaświadczeniem, uczestnicy otrzymają również materiały do wykorzystania w pracy.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na dole strony w tytule wpisując Asystent Cień, a w treści dane- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, placówkę. W przypadku studentów kierunek studiów. info@zrozumiecautyzm.pl

Szkolenie prowadzi pedagog specjalny z kilkuletnim doświadczeniem w pracy terapeuty cienia w przedszkolach specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych, terapeuta Fundacji Zrozumieć Autyzm prowadzący terapię indywidualną oraz zajęia grupowe oparte na systemie Growth Through Play System.

zapisy tutaj: http://zrozumiecautyzm.pl/dla-rodzicow/

 Asystent Cień Dziecka ze Spektrum Autyzmu w przedszkolu