Akademia Przedszkolaka

Jest to miejsce popołudniowych spotkań najmłodszych na które zapraszamy dzieci  między 3 a 5 rokiem życia. Jesteśmy świadomi ogromnych możliwości rozwoju mózgu najmłodszych. Dwulatek posiada dwukrotnie więcej neuronów niż dorosły człowiek. Jest to okres kiedy poprzez stymulację mamy największy wpływ na rozwój poznawczo- społeczno-emocjonalny dziecka. Rozwój ten jest możliwy dzięki naturalnej potrzebie zabawy. Zajęcia mają na celu zwiększanie motywacji własnej dzieci do odkrywania i poznawania świata, funkcjonowania i współdziałania w grupie, Poprzez zabawę kreatywną rozwijamy sferę społeczno-komunikacyjną, będącą podstawą całego dalszego rozwoju umiejętności społeczno- edukacyjnych. To wszystko w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa W trakcie zajęć używamy technik programu Growth Throw Play System. (a także elementy zabaw fundamentalnych, metody Dobrego Startu, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia plastyczno- muzyczne)